Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Uitsluitingen ingevolge de nationaliteit van de werknemer

Bepaalde verdragen inzake sociale zekerheid zijn beperkt tot de onderdanen van de contracterende landen. De RSZ laat evenwel toe dat vreemde werknemers die reeds Belgisch verzekerd zijn op het ogenblik van hun uitsturing naar een land waarmee België een akkoord inzake sociale zekerheid heeft dat niet in hun detachering voorziet, toch worden gedetacheerd naar die landen voor een periode van 1 jaar, voor zover alle andere detacheringsvoorwaarden vervuld zijn. De werkgever kan voor werknemers in deze situatie via Werken in het buitenland (GOTOT) een detacheringsdocument (K138ter) aanvragen. Let op! Dit document attesteert enkel dat de werknemer verder aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen blijft, maar sluit niet uit dat een onderwerping in het werkland ook verplicht is.