Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijdrage in het kader van sociale toelage II voor de lokale politie

Deze bijdrage mag enkel ingegeven worden door de lokale politiezones.

Het gaat om een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon, die vastgesteld is per politiezone.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage in het kader van sociale toelage II voor de lokale politie

In de DmfA wordt de bijdrage in het kader van sociale toelage II voor de lokale politie aangegeven in blok 90002 “ Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon ” met het werknemerskengetal 802.

Het bedrag van deze bijdrage is gelijk aan het geïndexeerde plafondbedrag van toepassing op de politiezone in kwestie. De bijdrage wordt aangegeven zonder berekeningsbasis.