Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Decava

De werkgeversbijdragen en de inhoudingen worden maandelijks berekend, maar worden per kwartaal gestort en aangegeven bij de RSZ in de DMFA.

Schema

In DMFA ziet het schema er als volgt uit:

Niveau : Werkgever = de debiteur(s) van de bijdragen van de aanvullende vergoeding

Niveau : Natuurlijk persoon = de werknemer onder SWT of SWAV
Niveau : Werknemerslijn : identificatie van het type werknemer door middel van het werknemerskengetal
879 : werknemer onder SWT in de DmfA
883 : werknemer onder SWAV
885 : oudere werknemer onder SWAV - tijdskrediet

Niveau "Aanvullende vergoeding" :
algemene gegevens betreffende de aanvullende vergoeding bij werkloosheid, tijdskrediet of SWT

Niveau "Aanvullende vergoeding - bijdrage" :
identificatie van de bijdrage(n) en de elementen voor de berekening

In ‘t algemeen, komt minstens 2 keer een blok "Aanvullende vergoeding - bijdrage" voor :
1 met werkgeversbijdrage;
1 met inhouding.

De precieze omschrijving van de verschillende in te vullen zones bevindt zich in het glossarium .
In het volgende overzicht vestigen wij de aandacht op de bijzonderheden en moeilijkheden eigen aan elke zone.