Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Oudere werknemers - Duitstalige Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2019 introduceert de Duitstalige Gemeenschap een regionale doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in één van de Duitstalige Gemeenten. Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

Betrokken werknemers

 

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal lager is dan 13.942,47 EUR (vast bedrag) komen in aanmerking.

Uitsluitingen

Werknemers die het volledige kwartaal geen effectieve prestaties leveren, zijn uitgesloten, behalve in het geval van:

 • wettelijke volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals
  • de schorsingen bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte en ongeval, ...)
  • bij volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet
  • bij volledige onderbreking in het kader van een thematische verlof
 • vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging zoals bedoeld bij artikel 37 van diezelfde wet.

De werkgever duidt in het DmfA-blok 'tewerkstelling inlichtingen' in de zone 'vrijstelling prestaties' aan wat de situatie van de werknemer is.

Bedrag van de vermindering

 • De oudere werknemer van 55 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G3 (300,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 56 jaar en jonger dan 59 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G2 (400,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 59 jaar en jonger dan 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) tot de laatste dag van het kwartaal dat hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (65 jaar), opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

Overgangsmaatregelen (met specifieke verminderingscode)

 • Er is een overgangsmaatregel voorzien voor de werknemers die op 31 december 2018 in dienst én 54 jaar zijn en het recht kunnen openen op de doelgroepvermindering ouderen. Werkgevers met nadien in dienst genomen werknemers die op het einde van het kwartaal de leeftijd van 55 jaar niet bereikt hebben, kunnen voor deze werknemers vanaf 1 januari 2019 geen gebruik meer maken van de doelgroepvermindering 'oudere werknemers'.
  • Zij openen nog het recht op de vermindering G3 (300,00 EUR) tot en met het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal dat ze 55 jaar worden, als hun refertekwartaalloon lager is dan 13.942,47 EUR.
 • Er is een overgangsmaatregel voorzien voor de werknemers die op 31 december 2018 in dienst én 58 jaar zijn en het recht kunnen openen op de doelgroepvermindering ouderen.
  • Zij openen nog het recht op de vermindering G1 (1.000,00 EUR) tot en met het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal dat ze 59 jaar worden, als hun refertekwartaalloon lager is dan 13.942,47 EUR.

Meer info

Bijkomende informatie vindt u op de website van het 'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - LSS-Ermäßigung: Ältere Arbeitnehmer/innen'.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte van de vermindering voor oudere werknemers - Duitstalige Gemeenschap

Vanaf 1/2019 worden de regionale doelgroepverminderingen voor oudere werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in de Duitstalige Gemeenschap of die er van afhangen aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:

  Werknemers in dienst:

 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningbasis

 Bedrag van de vermindering

 Datum begin recht 

 Attest geleverd door
Oudere werknemer van 55 jaar1 G3 (300€) Alle betrokken kwartalen  9300 / ja / /

 Oudere werknemer van 56 tot 58 jaar1

G2 (400€)

Alle betrokken kwartalen 

9300

/

ja

/

/
Oudere werknemer van 59 tot 61 jaar1 G1 (1000€) Alle betrokken kwartalen 9300 / ja / /

Oudere werknemer van 62 jaar en meer

G8 (1500€) Alle betrokken kwartalen 9300 / ja / /

1 op de laatste dag van het kwartaal en indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet. 

De vermindering 9300 is enkel mogelijk als de waarde « 0 » is aangegeven in de zone « Vrijstelling prestaties » (00826) in het blok « Tewerkstelling – Inlichtingen » (90313). Als de DmfA wordt ingediend via Web wordt de vermindering 9300 automatisch berekend als ze geactiveerd wordt.