Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Basisbedrag weddebijslag

Dit gegeven is enkel verplicht wanneer het een bijslag per uur of per prestatie betreft.

Met andere woorden, dit veld moet enkel worden ingevuld wanneer u een referentie heeft gekozen die overeenkomt met een bijslag die per eenheid wordt toegekend.

In dat geval dient u het basisbedrag op te geven, m.a.w. het eenheidsbedrag van de weddebijslag die aan het personeelslid wordt toegekend.
Het betreft hier een brutobedrag gekoppeld aan spilindex 138,01, van toepassing op de overheidssector.

Voor een dergelijke bijslag dient u tevens het veld « aantal uren of prestaties » in te vullen waarvoor het personeelslid de bijslag kreeg toegekend tijdens de door u bepaalde periode.

Aanpassing ingevolge het Koninklijk Besluit van 25 oktober 2013 (enkel personeel van het federaal niveau)

De verhogingen verbonden aan de vooruitgang naar de hogere trap ( en de volgende schaalbonificaties ) moeten worden aangegeven onder de vorm van nieuwe weddebijslag referenties type 'bedrag per eenheid'.

Het bedrag van de verhoging verbonden aan de vooruitgang naar de hogere trap ( en de volgende schaalbonificaties ) moet aangegeven worden in deze zone.