Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voorbeeld aangifte van hybride IFIC-barema’s

Eenzelfde werknemer heeft meerdere, gelijktijdige IFIC-loonschalen. Hoe moet deze situatie worden aangegeven in de Capelo-blokken van de DmfA?

Aangifte van statutairen

Beide barema’s worden aangegeven onder dezelfde tewerkstellingslijn. De verhouding tussen beide barema’s wordt aangeduid via de zones 'aantal uren per week' en 'aantal uren per week – volledige baremieke wedde' in het blok 'baremieke wedde'.

Voorbeeld:

een personeelslid wordt 80% uitbetaald in weddeschaal X en 20% uitbetaald in weddeschaal Y.
In de DmfA wordt één tewerkstellingslijn met twee blokken “baremieke wedde” aangegeven:

 • Tewerkstellingslijn #1
  • Gegevens van de tewerkstelling m.b.t. de overheidssector
   • Blok “baremieke wedde” #1
   • Referentie van de weddeschaal = X
   • Aantal uren per week = 30,4
   • Aantal uren per week – volledige baremieke wedde = 38
   •  …
  • Blok “baremieke wedde” #2
   • Referentie van de weddeschaal = Y
   • Aantal uren per week = 7,6
   • Aantal uren per week – volledige baremieke wedde = 38
   •  …

Aangifte van contractuelen

Voor contractuelen mogen enkel Capelo-blokken worden aangegeven voor prestaties die in aanmerking komen voor het overheidspensioen.

Als beide barema’s betrekking hebben op prestaties die in aanmerking komen voor een overheidspensioen, dan wordt dezelfde werkwijze als voor de statutairen toegepast (zie hierboven).

Als het ene barema betrekking heeft op prestaties die in aanmerking komen voor een overheidspensioen en het andere barema betrekking heeft op prestaties die niet in aanmerking komen voor een overheidspensioen, dan moeten twee tewerkstellingslijnen worden gecreëerd:

 • één tewerkstellingslijn met de prestaties die in aanmerking komen voor het overheidspensioen en het bijhorende barema in het Capelo-blok 'baremieke wedde'
 • één tewerkstellingslijn met de prestaties die niet in aanmerking komen voor het overheidspensioen zonder Capelo-gegevens

Voorbeeld:

een personeelslid wordt 80% uitbetaald in weddeschaal X en 20% uitbetaald in weddeschaal Y.

De prestaties gelinkt aan weddeschaal X komen in aanmerking voor een overheidspensioen. De prestaties gelinkt aan weddeschaal Y komen niet in aanmerking voor een overheidspensioen.

In de DmfA worden twee tewerkstellingslijnen aangegeven:

 • Tewerkstellingslijn 1 met prestaties gelinkt aan weddeschaal X
  • Gegevens van de tewerkstelling m.b.t. de overheidssector
   • Blok “baremieke wedde” #1
    • Referentie van de weddeschaal = X
    • Aantal uren per week = 30,4
    • Aantal uren per week – volledige baremieke wedde = 38
 • Tewerkstellingslijn 2 met prestaties gelinkt aan weddeschaal Y