Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Loonlastenverlaging voor de horeca: een praktische gids

De dagelijkse registratie van werknemers

Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning van de lastenverlaging voor vaste werknemers is de dagelijkse registratie van alle vaste werknemers die aanwezig zijn in de onderneming.

Registratiemogelijkheden

Deze registratie is mogelijk via de geregistreerde kassa en/of een alternatief systeem ontwikkeld door de RSZ dat gerelateerd is aan Dimona.

Registratie via de kassa

Het begin- en einduur van de aanwezige vaste werknemers wordt geregistreerd zoals een verkoop, met behulp van een Arbeid IN/Arbeid OUT-toets en met vermelding van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ).

Registratie via een alternatief systeem

De werkgever kan het begin- en einduur ook registreren in de Dimona-aangifte, met een nieuwe functie die direct verbonden is met het nummer van de periode van de betrokken werknemer. Opgelet: dit systeem is complementair aan de Dimona-aangifte, maar vervangt die niet.

Grote verzenders kunnen de dagregistratie ook per batch doen.

Welk systeem gebruiken?

U bepaalt zelf op basis van uw eigen situatie (bijvoorbeeld de plaats van tewerkstelling van de werknemer) welk systeem u gebruikt. U kunt beide systemen eventueel ook combineren.

Een dagregistratie uitvoeren in Dimona

Hoe registreert u zich op het Portaal?

Om de dagregistratie uit te voeren met Dimona, moet u zich laten registreren voor de beveiligde onlinediensten van het Portaal van de Sociale Zekerheid.

Op de pagina Zich registreren als RSZ-werkgever kunt u een aanvraag tot registratie indienen.

Hoe voert u de registratie uit?

De release note .pdf - Nieuw venster (5. Dagelijkse registratie: aanpassing beveiligde webtoepassing) toont stap voor stap hoe u een dagregistratie uitvoert in Dimona.

Wat als het sociaal secretariaat uw Dimona-aangifte doet?

Zelfs als in principe uw sociaal secretariaat uw Dimona-aangiften doet, bent u nog steeds de eindverantwoordelijke van de aangiften. U hebt via de beveiligde omgeving steeds toegang tot uw personeelsbestand, van waaruit u Dimona-aangiften en dagregistraties kunt verrichten, maar eveneens alle reeds verrichte aangiften kunt consulteren.

Meer informatie