Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Mindervaliden

Het zijn de mindervaliden aangeworven in uitvoering van hetzij een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden, hetzij een overeenkomst voor omscholing of beroepsopleiding.

De private persoon of het centrum waarmee de overeenkomst wordt afgesloten, is de werkgever.

Vanaf 1 oktober is de wet niet meer verruimd tot deze groep. Als zij niet voldoen aan de voorwaarden van leerlingen - alternerend leren, zijn ze niet meer onderworpen en mag er voor hen geen aangifte meer gedaan worden.


Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie - Mindervaliden

In DMFA worden de mindervaliden aangegeven in blok 90012 "Werknemerslijn" :

1° met specifieke werknemerskengetallen als ze tewerkgesteld worden in een beschutte werkplaats (categorie 073, 173, 273 of 473):

  • 012 type 1 voor de handarbeiders of leerlingen mindervaliden vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden
  • 027 type 1 voor de jonge mindervalide handarbeiders tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden
  • 035 type 1 voor de jonge mindervalide leerling handarbeiders tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden
  • 492 type 0 voor de mindervalide bedienden

2° met de gewone werknemerskengetallen als de mindervaliden tewerkgesteld worden door andere categorieën van werkgevers.