Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Oudere werknemers - Wallonië (zonder de Duitstalige Gemeenschap)

Vanaf 1 juli 2017 introduceert Wallonië een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in het Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap). Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

 

Betrokken werknemers

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • De werknemer moet op de laatste dag van het kwartaal minimum 55 jaar zijn en hij mag het voorafgaande kwartaal de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) niet bereikt hebben.
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal lager is dan 13.942,47 EUR komen in aanmerking. Dit plafond wordt aangepast bij de aanpassing van de loonplafonds van de werkbonus, vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin deze loongrenzen verhoogd worden of, indien deze verhoging samenvalt met het begin van een kwartaal, met ingang van dat kwartaal.

 

Bedrag van de vermindering

 • De oudere werknemer van minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G2 (400,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

 

Overgangsmaatregelen

 • Er is enkel een overgangsmaatregel voorzien voor de werknemers die op 30 juni 2017 in dienst én 54 jaar zijn. Werkgevers met nadien in dienst genomen werknemers die op het einde van het kwartaal de leeftijd van 55 jaar niet bereikt hebben, kunnen voor deze werknemers vanaf 1 juli 2017 geen gebruik meer maken van de doelgroepvermindering 'oudere werknemers'.
 • Zij openen nog het recht op de vermindering G2 (400,00 EUR) tot en met het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal dat ze 55 jaar worden, als hun refertekwartaalloon lager is dan 13.942,47 EUR.

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie - Aangifte van de verminderingen voor oudere werknemers - Waals Gewest

Vanaf 3/2017 worden de regionale doelgroepverminderingen voor oudere werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Waals Gewest (maar niet in de Duitstalige Gemeenschap) of die er van afhangen aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:

 

 Waals Gewest:

 

Overgangsvermindering voor de werknemers van 54 jaar in dienst op 30/06/2017;

 

 Overgangsvermindering tot en met 1/2018

 Forfait

 Duur Code

 Berekeningsbasis

 Bedrag van de vermindering

 Datum begin recht 

 Attest geleverd door

Werknemer van 54 jaar op 30/06/2017 en minder dan 55 jaar1

G2 (400€)

Alle betrokken kwartalen

8050

/

ja
/
/

  1 op de laatste dag van het kwartaal en indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet.


  Werknemers in dienst:

 Vermindering

 Forfait

 Duur Code

 Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

 Datum begin recht 

 Attest geleverd door

Oudere werknemer van 55 tot 57 jaar

G2 (400€)

Alle betrokken kwartalen

8320

/

ja

/

/
Oudere werknemer van 58 tot 61 jaar1G1 (1000€)
Alle betrokken kwartalen 8320
/
ja
/
/

Oudere werknemer van minstens 62 jaar
en tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij 65 jaar wordt1

G8 (1500€)
Alle betrokken kwartalen 8320
/
ja
/
/

  1 op de laatste dag van het kwartaal en indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Als de DmfA wordt ingediend via Web worden de verminderingen 8050 en 8320 automatisch berekend als ze geactiveerd worden.