Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Oudere werknemers - Brussel

Vanaf 1 oktober 2016 introduceert Brussel een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Brussel. Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

 

Betrokken werknemers

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal niet hoger is dan 10.500,00 EUR (nieuw plafond vanaf 1 oktober 2017) komen in aanmerking. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit plafond aangepast bij de aanpassing van de loonplafonds van de werkbonus, vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin deze loongrenzen verhoogd worden of, indien deze verhoging samenvalt met het begin van een kwartaal, met ingang van dat kwartaal.

 

Bedrag van de vermindering

 • De oudere werknemer van minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G2 (400,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 62 jaar en jonger dan 65 jaar(op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

 

Overgangsmaatregelen

 • Er zijn geen overgangsmaatregelen. De leeftijd op het einde van het kwartaal is bepalend.

 

Meer info

Bijkomende informatie vindt u op de website van Actiris: http://www.actiris.be/emp/tabid/150/language/nl-BE/Financiele-voordelen.aspx.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie - Aangifte van verminderingen voor oudere werknemers - Brussel

Vanaf 4/2016 worden de regionale doelgroepverminderingen voor oudere werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in Brussel of die er van afhangen, aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:

 

Brussels Gewest :

    Zittende werknemers :

 Vermindering

 Forfait

 Duur Code

 Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering 

 Datum begin recht

 Attest afgeleverd door  

Werknemer van 55 tot 57 jaar1

G2 (400€)

Alle betrokken kwartalen

7320

/

ja

/

/
Werknemer van 58 tot 61 jaar1
G1 (1000€)
Alle betrokken kwartalen 7320
/
ja
/
/

Werknemer van 62 jaar en meer en jonger dan 65 jaar

G8 (1500€)
Alle betrokken kwartalen
7320
/
ja
/
/

  1 leeftijd op de laatste dag van het kwartaal en indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Als de DmfA wordt ingediend via web, wordt de vermindering  7320 automatisch berekend als ze wordt geactiveerd.