Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De kinderbijslagen

Iedere werkgever moet, binnen de 90 dagen na de datum waarop hij voor het eerst loon- of weddetrekkend personeel in dienst neemt , aansluiten bij een door hem gekozen kinderbijslagfonds voor werknemers. Die aansluiting is verplicht, zelfs indien geen enkele tewerkgestelde werknemer kinderbijslagen kan genieten.

Op de website van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed) vindt u een lijst van de kinderbijslagfondsen (http://www.famifed.be/home).

De werkgever die verzuimt binnen de gestelde termijn een kinderbijslagfonds te kiezen, wordt ambtshalve aangesloten bij bovengenoemd Agentschap .

Alle bijkomende inlichtingen in dat verband, kunt u krijgen bij het gekozen kinderbijslagfonds of bij het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag, Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL - tel. 02 237 23 31(Ned) of 02 237 23 32 (Fr.).

Wat betreft de kinderbijslagen zelf (toekenningsvoorwaarden, bedrag der bijslagen, enz...) kunt u zich wenden tot het gekozen kinderbijslagfonds of tot het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag , Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL - gratis nummer 0800 94 434 of tel. 02 237 23 40(Ned) of 02 237 23 20 (Fr.).