Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Oudere werknemers

Deze doelgroepvermindering richt zich op de tewerkstelling van oudere werknemers. Om na te gaan op welk bedrag de werkgever recht heeft voor de tewerkstelling van een oudere werknemer, houdt hij rekening met de leeftijd van de werknemer en het refertekwartaalloon dat de werknemer ontvangt.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

Betrokken werknemers

Het betreft de werknemers die deel uitmaken van categorie 1 zoals omschreven bij de structurele vermindering, die op de laatste dag van het kwartaal ten minste de leeftijd van 54 jaar hebben, zonder evenwel in dienst te moeten zijn op het einde van het kwartaal. Enkel zij die een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan een vastgelegde loongrens S1 (13.942,47 EUR vanaf 1 juli 2017), komen in aanmerking.

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 januari 2018 is de loongrens voor de doelgroepvermindering oudere werknemer absoluut vastgelegd op 13.942,47 EUR.

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 juli 2016 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Vlaanderen niet langer de 'doelgroepvermindering oudere werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering oudere werknemers - Vlaanderen'. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2016 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Brussel niet langer de 'doelgroepvermindering oudere werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering oudere werknemers - Brussel'. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering oudere werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering oudere werknemers - Wallonië'. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor 54-jarigen in dienst op 30 juni 2017.

Bedrag van de vermindering

De hoogte van de vermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het betrokken kwartaal:

 • >= 54 jaar --> G2
 • >= 58 jaar --> G1
 • >= 62 jaar --> G8
 • >= 65 jaar --> G9.

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie - aangifte van de vermindering voor oudere werknemers

De regionale doelgroepvermindering voor oudere werknemers wordt aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

1. Duitstalige Gemeenschap


Doelgroepvermindering

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekenings-
basis

Bedrag van
de vermindering

Oudere werknemers van 54 tot 57 jaar*

G2 (400€)

alle betrokken kwartalen

3102

/

ja

Oudere werknemers van 58 tot 61 jaar*

G1 (1000€)

alle betrokken kwartalen

3102

/

ja

Oudere werknemers van 62 tot 64 jaar*

G8 (1500€)

alle betrokken kwartalen

3102

/

ja

Oudere werknemers van minstens 65 jaar*

G9 (800€)

alle betrokken kwartalen

3102

/

ja

* leeftijd op de laatste dag van het kwartaal en voor zover de werknemer voldoet aan de vereiste voorwaarden.

Bij aangifte via de webtoepassing worden de verminderingen automatisch berekend als ze worden aangeduid.

2. Vlaanderen

Vanaf 3/2016 een specifieke vermindering werd ingevoerd voor oudere werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in Vlaanderen of die er van afhangen. (zie Vermindering oudere werknemers - Vlaanderen)

3. Brussel

Vanaf 4/2016 werd een specifieke vermindering ingevoerd voor oudere werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in Brussel of die er van afhangen. (zie Vermindering oudere werknemers - Brussel)

4. Waals Gewest

Vanaf 3/2017 werd een specifieke vermindering ingevoerd voor oudere werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in Wallonië of die er van afhangen. (Zie Vermindering oudere werknemers - Waals Gewest)

Een overgangsvermindering is voorzien voor de werknemers van 54 jaar die in dienst waren op 30 juni 2017.