31/01/2020 : Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft beslist om op 31/01/2020 de Europese Unie te verlaten. Tot 31/12/2020 verandert er op het vlak van de Belgische sociale zekerheid niets als U naar het Verenigd Koninkrijk gaat of ervan komt.

Deze informatie belangt u aan in volgende omstandigheden:

  • U komt in België werken, wonen, studeren, van uw pensioen genieten,...
  • U keert terug naar België nadat u naar het buitenland was verhuisd om er te wonen, te werken, te studeren, van uw pensioen te genieten, …

Deze informatie belangt u niet aan in volgende omstandigheden:

  • U komt naar België op vakantie
  • U komt naar België voor een kort verblijf

Overeenkomsten

Meer informatie over de bilaterale en Europese akkoorden voor de sociale zekerheid.