01/01/2021 : Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie te verlaten. De hier verstrekte informatie houdt nog geen rekening met het nieuwe verdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk waar op 24/12/2020 een akkoord over werd bereikt.

Deze informatie belangt u aan in volgende omstandigheden:

  • U komt in België werken, wonen, studeren, van uw pensioen genieten,...
  • U keert terug naar België nadat u naar het buitenland was verhuisd om er te wonen, te werken, te studeren, van uw pensioen te genieten, …

Deze informatie belangt u niet aan in volgende omstandigheden:

  • U komt naar België op vakantie
  • U komt naar België voor een kort verblijf

Overeenkomsten

Meer informatie over de bilaterale en Europese akkoorden voor de sociale zekerheid.