Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Werken in het buitenland - Zelfstandigen (A1/CoC)

Om als Belgische zelfstandige in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) te gaan werken, heb je een A1-attest nodig. Dit attest vraag je aan via de knop van de onlinedienst op deze pagina.

Het A1-attest bewijst aan buitenlandse autoriteiten in welk land je aangesloten bent bij de sociale zekerheid en sociale bijdragen betaalt. Het bevestigt je socialezekerheidssituatie voor de periode die in het attest is opgenomen.

Er zijn A1-attesten voor:

  • tijdelijk werken in één andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte gedurende een periode van maximaal twee jaar, en
  • werken in meerdere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

Om als Belgische zelfstandige te werken in een land buiten de EER waarmee België een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten, heb je een Certificate of Coverage (CoC) nodig. Je kan dit aanvragen via e-mail.

Voorwaarden om een A1-attest of een CoC te krijgen

Om aanspraak te maken op een Belgisch A1-attest of een CoC (verschillende types) moet je:

  • aangesloten zijn als zelfstandige in hoofd- of bijberoep bij een socialeverzekeringsfonds in België, en
  • in orde zijn met de betaling van je sociale bijdragen.

Ben je werknemer zonder zelfstandig bijberoep? Dan moet je werkgever een A1-attest voor je aanvragen, via de onlinedienst Werken in het buitenland – werknemers.

Doe je aanvraag

Online voor een A1-attest

Het RSVZ levert je een A1-attest op aanvraag. Die aanvraag doe je online, met de knop ‘Aanvraag A1-attest voor zelfstandige’ op deze pagina.

Zodra de internationale dienst van het RSVZ je dossier behandeld heeft, krijg je de beslissing per e-mail toegestuurd. Het RSVZ bezorgt het attest ook aan de bevoegde administratie van de landen waarvoor je een aanvraag hebt ingediend.

Via e-mail voor een Certificate of Coverage (CoC)

Als je een CoC nodig hebt, kan je dat aanvragen per e-mail bij de internationale dienst van het RSVZ.

Uitzonderingen of regularisaties

De onlinedienst verwerkt geen regularisaties of uitzonderingen. Neem voor die gevallen contact op met de internationale dienst van het RSVZ.

Belangrijk: vergeet ook niet elke wijziging in je professionele of woonsituatie te melden aan je socialeverzekeringsfonds. Zo kan je situatie opnieuw worden beoordeeld.

Meer weten over de verschillende types A1-attesten en het CoC voor zelfstandigen?

Je leest de bepalingen in het internationale luik van de RSVZ-website Nieuw venster.

Je vindt de lijst van landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft gesloten op de pagina Overeenkomsten op de website België verlaten Nieuw venster.

Een A1-attest aanvragen, kan ook in het Engels: request an A1 document as a self-employed entrepreneur Nieuw venster.

Bijkomende informatie