Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

De landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft ondertekend

Als u België verlaat voor een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft ondertekend, hangen de aard en de omvang van de sociale rechten die u kunt behouden af van de bepalingen van de overeenkomst die met dit land werd ondertekend.

Momenteel heeft België een bilaterale overeenkomst ondertekend met 25 landen: Albanië, Algerije, Argentinië, Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada (alsook een apart verdrag met Québec), Chili, DR Congo, de Filippijnen, India, Israël, Japan , Kosovo, VJR Macedonië, Marokko, Moldavië, San Marino, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Voor meer informatie over uw rechten als u zich in één van deze landen vestigt, kunt u hieronder het land selecteren dat u interesseert.

De landen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Als u België verlaat voor een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden uw socialezekerheidsrechten bepaald door de Europese regelgeving.

De landen waarin deze regelgeving van toepassing is, zijn: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden of Zwitserland.

Voor meer informatie in verband met de Europese regelgeving betreffende de sociale zekerheid, kan u hieronder de EER selecteren.