Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Indienen of wijzigen

Hoe verzenden via batch?

 1. Duid een Toegangsbeheerder (lokale beheerder) aan.

  De Toegangsbeheerder (lokale beheerder) ontvangt een wachtwoord en gebruikersnaam voor de Dimona-, DmfA- en ASR-aangiftes. Meer informatie over het aanstellen vaneen Verantwoordelijke Toegangen Entiteit.

 2. De Toegangsbeheerder (lokale beheerder) maakt via de beveiligde toepassing op de portaalsite www.socialezekerheid.be bekend voor welke toepassing men aan elektronische gegevensoverdracht wil doen.

  Meer informatie over de gestructureerde elektronische gegevensoverdracht.

 3. Vraag een certificaat en een digitale handtekening aan bij een Erkende Certificatieautoriteit.

  Meer informatie over bekomen van een certificaat

 4. Voor de uitgebreide methode: vraag de PID-bestanden aan via het aanvraagformulier PID .pdf - Nieuw venster.

  U kunt uw aangiftetesten in de simulatieomgeving .pdf - Nieuw venster.

Originele DmfA-aangifte via batch

Aangiftetermijn

De uiterste termijn voor de DmfA-aangifte voor het kwartaal 2024/1 is 30 april 2024.

Uw aangifte wordt beschouwd als tijdig ingediend als ze:

 • volledig is (d.w.z. een aangifte waarop al de werknemers van de werkgever vermeld zijn),
 • vóór de 1ste mei 2024 ontvangen werd, en
 • een positieve notificatie heeft gekregen.

In alle andere gevallen zal uw aangifte als laattijdig beschouwd worden en bijgevolg, behalve bij overmacht, het voorwerp kunnen uitmaken van de sancties voorzien door de wettelijke bepalingen.

Betalingstermijn

De uiterste betalingstermijn van het saldo van de verschuldigde bijdragen voor de kwartaalaangifte 2024/1 is 30 april 2024.

Verjaringsdata

Alle originele of wijzigende DmfA-aangiftes waarvan de verjaring nadert en die via één van de gangbare kanalen worden ingediend, worden automatisch geblokkeerd. Om praktische redenen gebeurt deze blokkering enkele dagen vóór de effectieve verjaringsdatum: zie de verjaringsdata voor de aangiften van de trimesters 2012/1 tot en met 2020/4.

Volumebeperking

Een bestand mag maximum 35 MB groot zijn en mag maximum 2000 werknemerslijnen per RSZ-nummer bevatten.

Hulpmiddelen om de laatste versie van uw ingediende aangifte op te vragen:

Wijzigen van een DmfA-aangifte via batch

Via welke methode wenst u uw DmfA-aangifte te wijzigen?

 1. Via de vereenvoudigde methode (standaard)

  Vooraleer u een wijziging van een aangifte indient, moet u de laatste toestand van de originele DmfA-aangifte opvragen bij de RSZ, hetzij in haar geheel, hetzij op het niveau van één of meer natuurlijke personen en/of één of meer bijdragen die niet gebonden zijn aan een natuurlijk persoon.

  U kunt dit doen door een DmfA Request (Aanvraag tot consultatie) te versturen.

  U krijgt dan een DmfA Answer (Antwoord of aanvraag tot consultatie) als antwoord.

 2. Via de uitgebreide methode

  • Als u wenst te werken via de uitgebreide methode, zult u zelf de volledige gegevens van de DmfA-aangifte bijhouden.
  • U zult DmfA PID-bestanden ontvangen die u toelaten om zelf de volledige gegevens op te slaan.
  • Om deze PID-bestanden te ontvangen, vragen wij u om een aanvraagformulier PID .pdf - Nieuw venster op te sturen.

Volumebeperking

Een bestand mag maximum 35 MB groot zijn en mag maximum 2.000 werknemerslijnen per RSZ-nummer bevatten.

Guidelines .pdf - Nieuw venster