Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wie doet de aangifte?

U wilt het zelf doen

 • Via het web: Werkgevers die een klein aantal mensen tewerkstellen, doen hun aangifte rechtstreeks via de portaalsite van de Sociale Zekerheid.
 • Via batch: Werkgevers die veel personeel tewerkstellen of ondernemingen die een groot aantal aangiften moeten doen (sociale secretariaten, softwarehuizen,...), kunnen de aangifte in batch doen via File transfer (FTP, SFTP,...).

Voordelen DmfA via het web

De DmfA-aangifte via de portaalsite van de Sociale Zekerheid biedt u een aantal automatische functies aan:

 • Automatische toegang tot de personeelslijst van uw bedrijf.

  De personeelslijst wordt opgemaakt op basis van de Dimona-aangiften. Als er nog een personeelslid zou ontbreken, dan moet u deze eerst aangeven via Dimona. 24 uur later is uw personeelslijst bijgewerkt en kunt u de DmfA-aangifte doen met de bijgewerkte gegevens.

 • Automatische berekening van het netto te betalen bedrag.

  Zodra u alle gegevens hebt ingevuld, berekent de toepassing automatisch het netto te betalen bedrag. Vooraleer u de aangifte verzendt, kunt u alles nog eens in detail bekijken.

 • Berekening van verminderingen.

  Alle verminderingen, behalve de vermindering met code 0001, "Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werknemers met een laag loon", kunnen berekend worden via de portaalsite. Het volstaat in uw aangifte de betreffende vakjes aan te kruisen en, indien gevraagd, eventuele bijkomende gegevens in te vullen.

Voordelen DmfA via batch

 • U kunt een groot aantal werknemers aangeven;
 • U krijgt snel een bericht of uw aangifte al dan niet aanvaard is;
 • U krijgt, ongeacht of de aangifte aanvaard wordt of niet, een overzicht van de aangetroffen fouten;
 • Indien uw berekeningen fouten bevatten, dan worden die zoveel mogelijk automatisch gecorrigeerd en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

U wilt het niet zelf doen

Als u uw aangifte liever niet zelf doet, dan kunt u een beroep doen op: