Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Sleutelbegrippen

Toegang tot de onlinediensten

Gebruiker (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Een gebruiker is een persoon die van de Toegangsbeheerder/Hoofdtoegangsbeheerder (Lokale Beheerder/Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) toegang gekregen heeft tot de beveiligde onlinediensten van de sociale zekerheid. Net zoals de Toegangsbeheerder (Lokale Beheerder) moet de gebruiker verbonden zijn aan uw onderneming (als werknemer, lid van de raad van bestuur, zaakvoerder…).

Een gebruiker kan documenten in de e-Box raadplegen, verwijderen en terugzetten, maar alleen als het gaat om documenten die behoren tot de onlinediensten waarvoor hij de nodige rechten heeft. Bovendien kan hij de taken zien en uitvoeren die verbonden zijn aan de onlinediensten waartoe hij toegang heeft.

Gebruiker provinciaal of plaatselijk bestuur

De personen die door de Lokale Beheerder van uw bestuur aangewezen zijn om eveneens toegang te krijgen tot de beveiligde toepassingen van de sociale zekerheid worden ‘gebruikers’ genoemd. Zij zijn gemachtigd om te werken met de toepassingen waartoe de Lokale Beheerder hen toegang gegeven heeft.

Net als de Lokale Beheerder moeten gebruikers altijd verbonden zijn met uw bestuur en onder het rechtstreeks gezag ervan staan.

Meer informatie over gebruikers vindt u in het document Te volgen procedure om zich toegang te verschaffen tot de beveiligde toepassingen .pdf - Nieuw venster.