Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfA via web: Wijzigen

Wat ontvangt u na het wijzigen?

 • Zodra u een werknemer of een bijdrage voor het geheel van de onderneming geselecteerd hebt voor wijziging, wordt aan uw wijziging een ticketnummer toegekend.
 • U kunt dit afdrukken (met bijkomende info) door te klikken op dit nummer (bovenaan het scherm) en te kiezen voor de optie "Afdrukken".
 • Zodra uw wijziging afgewerkt en ingediend is, ontvangt u in uw e-Box Enterprise een PDF-bestand waarin het detail van uw wijzigende aangifte is opgenomen. Dit geldt als ontvangstbewijs.

  Opgelet, u kunt ook een tijdelijke afdruk maken vóór het verzenden, maar dat geldt niet als bewijs.

 • Bij het opmaken van de wijziging krijgt u reeds een indicatie van het te betalen (of terug te vorderen) bedrag. Dat wordt echter pas definitief, zodra u het papieren «Bericht van wijziging der bijdragen» ontvangt. Vanaf dan is er een betalingstermijn van dertig dagen. Een dergelijk bericht wordt pas opgesteld indien het totaal aan bijdragen of terugvorderingen minstens 5 euro is.

Meer informatie over de communicatie tussen de sociale zekerheid en de werkgever, het ESS of de dienstverrichter. .pdf - Nieuw venster

Wat ontvangt u indien de RSZ wijzigingen aan uw aangifte aanbrengt?

Ook de RSZ kan wijzigingen doorvoeren nadat een originele DmfA-aangifte is ingediend. In dat geval worden volgende berichten verstuurd:

 • Notificatie van wijziging

  Dit bericht bevat het detail van de wijzigingen die door de RSZ aan uw aangifte werden aangebracht. Het wordt in PDF-formaat in uw e-Box Enterprise geplaatst => Meer info over de automatische systeemcontroles.

  Indien u over een elektronisch verzendnummer beschikt, of indien u een beroep doet op een Erkend Sociaal Secretariaat of een dienstverrichter die over een dergelijk kanaal beschikt, dan wordt de notificatie van wijziging als een gestructureerd bericht in XML-formaat via dit kanaal overgemaakt.

 • Bericht van wijziging der bijdragen

  Indien de aangebrachte wijziging een invloed heeft op het netto te betalen bedrag van uw aangifte en indien dit meer dan 5 euro is, dan ontvangt u een papieren bericht van wijziging der bijdragen. Daarin wordt onder andere verwezen naar het ticketnummer van de notificatie van wijziging.

  Indien dit bedrag in het voordeel van de RSZ is, dan dient u dit binnen de dertig dagen, volgend op de datum die op het bericht vermeld staat, te betalen.