Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Resultaat van een zending

Meer informatie over de communicatie tussen de sociale zekerheid en de werkgever, het ESS of de dienstverrichter. .pdf - Nieuw venster

Wat krijgt u na het indienen of wijzigen van een DmfA-aangifte?

Ontvangstbewijs

 • Het ontvangstbewijs of ACRF is een bericht dat bewijst dat we uw aangifte goed ontvangen hebben.
 • Een positief ontvangstbewijs betekent dat het bestand verder kan worden behandeld door de RSZ

Voor meer info over het glossarium en de XML-documentatie van de Ontvangstbewijs, zie Techlib.

Notificatie

 • Dit is een bericht waarmee we u meedelen of uw aangifte aanvaard of geweigerd is.
 • Het bevat ook een overzicht van de vastgestelde anomalieën.

Voor meer info over het glossarium en de XML-documentatie van de Notificatie, zie Techlib.

PID-bestand (Enkel bij het indienen van een nieuwe DmfA-aangifte).

Bericht van wijziging der bijdragen

Notificatie van wijziging
Dit gestructureerd bericht informeert de verzender over de correcties die door het controlesysteem van de RSZ automatisch werden aangebracht in de originele DmfA-aangifte. Meer info over het automatische systeemcontroles.

Voor meer info over het glossarium en de XML-documentatie van de Notificatie van wijziging, zie Techlib.

Vragen over de notificaties

Indien u vragen of opmerkingen over notificaties hebt (bv. toelichting of betwisting van een anomalie in een notificatie en (of) in een ontvangstbewijs of van een nog niet-verstuurde notificatie), vragen wij u om de volgende procedure te volgen:

 • De vragen/opmerkingen bij de resultaten van de notificaties moeten gestuurd worden via mail naar contactcenter@eranova.fgov.be
 • In het onderwerp van de mail moet steeds vermeld worden : 'enquête notificatie'.
 • In de body van de mail, moeten volgende gegevens aanwezig zijn:
  • het verzendnummer;
  • het RSZ-inschrijvingsnummer waarop de enquête betrekking heeft;
  • het betreffende kwartaal;
  • de naam en inhoud van het FI-bestand (voor een groot bestand indien mogelijk "gezipt", anders een fragment uit de functionele blokken waarop de anomalie(ën) betrekking heeft (hebben);
  • het ontvangstbewijsnummer;
  • de omgeving (test of reëel);
  • de bijbehorende notificatie;
  • een duidelijke omschrijving van de probleemstelling (met vermelding van de foutcode);
  • verzendingsdatum;
  • notificatiedatum (indien er reeds een notificatie is ontvangen);
  • gegevens van de werknemer (indien van toepassing).