Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Voordat u begint

Hoeveel personen kunt u tegelijk aangeven?

U kunt maximaal 49 werknemers opnemen in 1 aangifte via het portaal.

Wilt u een DmfA-aangifte doen voor meer dan 49 werknemers? Bel het contactcenter op het nummer 02 511 51 51.

Hoe krijgt u toegang tot de beveiligde onlinediensten?

Om een beveiligde onlinedienst te kunnen gebruiken, moet u geregistreerd zijn op het portaal. U kunt zich dan aanmelden met een digitale sleutel om een nieuwe DmfA in te dienen of een bestaande aangifte te wijzigen.

Wat is de aangiftetermijn?

Momenteel kunt u uw DmfA-aangifte voor het 2e kwartaal van 2024 indienen.

Uw aangifte voor het 2e kwartaal 2024 moet ons bereiken uiterlijk op 31 juli 2024.

Zodra u uw aangifte hebt ingediend, krijgt u een PDF-bestand in uw e-Box Enterprise.

Wat is de betalingstermijn?

De uiterste betalingsdatum voor uw kwartaalaangifte 2024/2 is 31 juli 2024.

Welke zijn de verjaringsdata?

Alle originele of wijzigende DmfA-aangiftes waarvan de verjaring nadert en die via één van de gangbare kanalen worden ingediend, worden automatisch geblokkeerd. Om praktische redenen gebeurt deze blokkering enkele dagen vóór de effectieve verjaringsdatum: zie de verjaringsdata voor de aangiften van de trimesters 2012/1 tot en met 2020/4.

Welke andere info hebt u nodig om een aangifte in te dienen?

 • Het RSZ-nummer van de onderneming, en eventueel het uniek ondernemingsnummer en vestigingsnummer.
 • De lijst van werknemers die u wilt aangeven.
 • Het rijksregisternummer van de werknemers die niet opgenomen zijn in het elektronisch personeelsbestand.
 • Arbeidsgegevens voor het aan te geven kwartaal:
  • de loon- en prestatiegegevens;
  • de bijzondere bijdragen die van toepassing zijn voor een werknemer.
 • Gegevens over het geheel van de onderneming:
  • het totaalbedrag van de stortingen voor extralegale pensioenen;
  • het totaalbedrag van de winstparticipatie;
  • het totaalbedrag van het dubbel vakantiegeld van de bedienden.
 • Vermindering gegevens per werknemer:
  • de vermindering waarvoor de werknemer in aanmerking komt. Voor het berekenen van de vermindering van persoonlijke bijdragen voor werknemers met een laag loon, kan u hier de Macro Werkbonus downloaden .doc - Nieuw venster (Gebruik de rechtermuisknop om de macro op te slaan.)
  • en eventueel de volgende gegevens:
   • de datum van het begin van het recht op de vermindering;
   • het bedrag van de vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers met een laag loon;
   • het rijksregisternummer van de werknemer die het recht op vermindering oorspronkelijk geopend heeft.
 • Gegevens met betrekking tot de vestigingseenheden:
  Zoals aangegeven in de wettelijke bepalingen moet elke onderneming vanaf het 4e kwartaal van 2004 haar vestigingseenheden identificeren in haar RSZ-kwartaalaangifte.
  In een daartoe voorziene zone op de aangifte moet u aan de hand van de ondernemingsnummers aangeven in welke vestigingseenheid elk van uw werknemers tewerkgesteld is. Voor alle duidelijkheid: enkel werkgevers die personeel tewerkstellen in verschillende vestigingen moeten de zones op de DMFA in verband met de vestigingseenheden invullen.
  De brief waarin u wordt verzocht uw aangifte in te dienen vermeldt elk kwartaal de nummers van uw vestigingseenheden. Deze nummers moet u op uw kwartaalaangifte vermelden, samen met de benamingen en adresgegevens (gegevens ter informatie).

Download hier de macro voor de berekening van de structurele vermindering .doc - Nieuw venster (Gebruik de rechtermuisknop om de macro op te slaan). U kunt deze macro o.a. gebruiken voor het berekenen van doelgroepverminderingen.