Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Indienen of wijzigen - DmfA Request (Aanvraag tot consultatie)

Dit gestructureerd bericht maakt het mogelijk de laatste situatie van een DmfA-aangifte op te vragen, hetzij in haar geheel, hetzij op het niveau van één of meer natuurlijke personen en/of één of meer bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon.

  • Als de aanvraag betrekking heeft op een aangifte in haar geheel, dan zal het bericht alleen de gegevens bevatten waarmee de aangifte geïdentificeerd kan worden (kwartaal, RSZ-inschrijvingsnummer, notie curatele, uniek ondernemingsnummer).
  • Als de aanvraag betrekking heeft op bepaalde elementen, dan moeten de volgende gegevens eveneens meegedeeld worden :
    • voor een natuurlijk persoon : het INSZ van de werknemer.
    • voor een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon : de categorie van de werkgever waarvoor een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon verschuldigd is en het bijbehorende werknemerskengetal bijdrage.

Voor meer info over het glossarium en de XML-documentatie van de Aanvraag tot consultatie, zie Techlib.