Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over DmfA

De multifunctionele aangifte

 • DmfA is een afkorting voor Déclaration multifonctionelle/ multifunctionele Aangifte en vervangt de RSZ-kwartaalaangifte vanaf het eerste kwartaal van 2003.
 • Met deze aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.
 • Deze gegevens zijn zo omschreven en gegroepeerd dat alle instellingen van de sociale zekerheid met dezelfde informatie aan de slag kunnen.
 • Deze gegevens worden gebruikt door de verschillende instellingen en zullen dus niet langer telkens apart door die instellingen worden opgevraagd. Daarom wordt deze aangifte multifunctioneel genoemd. De DmfA beperkt zich niet tot het aangeven en berekenen van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en verminderingen. Ze wordt ook gebruikt door de instellingen van de sociale zekerheid die belast zijn met het toekennen van rechten binnen de sociale zekerheid en het uitbetalen van vergoedingen. Volgende sectoren maken gebruik van deze gegevens: ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, beroepsrisico's (Fedris), kinderbijslag en jaarlijkse vakantie.
 • Deze DmfA heeft betrekking op alle werkgevers die ingeschreven zijn bij de RSZ.

DmfA-Woordenlijst .pdf - Nieuw venster

De DmfA vormt één geheel met de Dimona en de ASR

 • De Dimona of de Déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte:
  De Dimona bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie met een personeelslid.
 • De ASR of de Aangifte van Sociale Risico's:

  In de loop van een arbeidsrelatie kunnen er verschillende zaken gebeuren die invloed hebben op de sociale positie van een werknemer. Een werknemer kan bijvoorbeeld worden ontslagen, een arbeidsongeval krijgen of langdurig ziek worden. In zulke gevallen spreken we van een sociaal risico. Als dat zich voordoet, hebben de instellingen van de sociale zekerheid meer informatie nodig dan wat al bekend is door de twee vorige aangiften. Deze informatie wordt dan door de betrokken instelling gericht opgevraagd via de aangifte van sociaal risico, specifiek voor het sociaal risico waarvoor de aangifte wordt gedaan.

  De ASR wordt ook een elektronische aangifte. Het blijft echter nog altijd mogelijk om een papieren aangifte in te dienen.

Voor meer informatie over Dimona, DmfA en ASR

Algemene toelichtingen

RSZ, Directie Reglementering
NL 02 509 26 00
FR 02 509 28 03