Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Certificaat

In de wet van 9 juli 2001 wordt een certificaat gedefinieerd als een elektronische bevestiging die de gegevens voor het verifiëren van de handtekening koppelt aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, en die de identiteit van die persoon bevestigt.

Dezelfde wet definieert een gekwalificeerd certificaat als een certificaat dat voldoet aan de eisen van Bijlage I van die wet en dat wordt afgegeven door een certificatiedienstverrichter die voldoet aan de eisen van Bijlage II van die wet. Een gekwalificeerd certificaat is nodig om een gekwalificeerde elektronische handtekening aan te brengen.

De wet van 9 juli heeft betrekking op de elektronische handtekening, maar ook voor andere gevallen kunt u een certificaat nodig hebben. Dat is bijvoorbeeld zo:

  • om toegang te krijgen tot sommige beveiligde onlinediensten, of
  • om gegevens te versturen via gestructureerde berichten (‘batchverzending’).

Certificaten voor onlinediensten

Om u te authenticeren bij een beveiligde onlinedienst kunt u het authenticatiecertificaat gebruiken dat op uw elektronische identiteitskaart (eID) staat.

Andere mogelijke certificaten vindt u in de tabel hieronder.

Certificatiedienstverleners Types certificaten
GlobalSign Nieuw venster Personal 3 Pro
Isabel Certificate Class 3 (Isabel Secure Signing Card)

Certificaten voor verzending via gestructureerde berichten

Om handtekeningbestanden aan te maken voor de verzending van gegevens via gestructureerde berichten kunt u het handtekeningcertificaat gebruiken dat op uw elektronische identiteitskaart (eID) staat.

Een andere mogelijkheid is het PersonalSign 3 Pro-certificaat van certificatiedienstverrichter GlobalSign Nieuw venster.

Voor meer informatie over de onlinediensten waar u een certificaat voor nodig heeft, raadpleeg de toegangsvoorwaarden voor de beveiligde onlinediensten.