Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Specificaties voor verzending

In het deel "Verzending via gestructureerde berichten" vindt u voor elk communicatiemiddel de procedure die u moet volgen.

In het deel "Digitale handtekening" vindt u documentatie over hoe u een digitale handtekening maakt. De digitale handtekening zet een oorspronkelijke boodschap via gegeven algoritmische manipulaties om in een nieuwe boodschap (de getekende boodschap) waaraan identificatiegegevens (idealiter die van de verzender) nauw verbonden zijn.

Opgelet, de aangeboden links verwijzen naar twee pagina's die gemeenschappelijk zijn voor verschillende delen van de site. Gebruik het linkermenu of de functionaliteiten van uw browser om terug te keren naar het deel DmfA.