Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Overzicht van het proces

Levenscyclus van het wijzigen van een reeds ingediende DmfA-aangifte via de portaalsite.

PDF versie .pdf - Nieuw venster

Beveiligde toegang tot het portaal met het certificaat

Beveiligde toegang

Om uw DmfA-aangifte via de portaalsite te wijzigen, moet u zich aansluiten op het beveiligde gedeelte van de portaalsite. Hiertoe moet u ofwel de link Zich aanmelden ofwel de link Een aangifte wijzigen gebruiken in het DmfA-gedeelte van het portaal.

Certificaat

U kunt een verzonden aangifte enkel wijzigen als u over een certificaat beschikt. Meer informatie over de aanvraag en de installatie van een certificaat vindt u op de pagina Bekomen van een certificaat.

Selectie van het kwartaal en opstarten van de toepassing

Selectie van het kwartaal

Alvorens de gevraagde informatie in de toepassing in te vullen, moet u eerst het kwartaal kiezen waarvoor u de reeds ingediende aangifte wenst in te wijzigen.

Toevoeging of selectie van de werknemers en/of bijdragen voor het geheel van de onderneming

Wijziging van de eerder verzonden aangifte

U kunt de aangifte wijzigen:

  • ofwel voor bepaalde werknemers die al opgenomen zijn in de originele aangifte die u had opgestuurd
  • ofwel voor werknemers die u toevoegt
  • ofwel de bijdragen voor het geheel van de onderneming

Ontvangst van een ticketnummer in een afdrukbaar venster

Ticketnummer

Eens u de werknemers en/of bijdragen hebt geselecteerd, krijgt u een ticketnummer in een apart venster. Wij raden u aan dit af te drukken.

Belang van het ticketnummer

Bij een contact met de RSZ wordt dit ticketnummer gebruikt als identificatie van de wijziging.

Invoer van de gegevens en berekening van de bijdragen

Invoer van de gegevens

In deze fase zal u de loon- en arbeidstijdgegevens per werknemer en/of de bijdragen voor de hele onderneming wijzigen of invoeren. Hierop volgt een automatische berekening met een overzicht van het bedrag van de verschuldigde RSZ-bijdragen.

Mogelijkheid tot afdruk van de voorlopige aangifte

Afdruk van de voorlopige aangifte

Eenmaal u alle gegevens hebt ingevoerd, kunt u de aangifte afdrukken. Deze aangifte wordt 'voorlopig' genoemd omdat ze nog niet nagekeken en aanvaard is door de RSZ.

Een pdf zal in uw e-Box Enterprise worden geplaatst

Maximaal 24 uur na de verzending van de aangifte (via de portaalsite) wordt een pdf naar uw e-Box Enterprise verzonden. Dit document bevat alle elementen van de aangifte die u net opgestuurd hebt. Het dient ook als verzendingsbewijs.

Verzending van de notificatie van wijziging

Notificatie van wijziging

Indien u over het batchkanaal beschikt, krijgt u een notificatie van wijziging in .XML-formaat.
Meer informatie hierover vindt u in de levenscyclus Notificatie van wijziging.

Wijzigend bericht (op papier) bij een verschil van plus of min 5 €

Wijzigend bericht

Bij het opmaken van de wijziging krijgt u reeds een indicatie over het te betalen (of terug te vorderen) bedrag. Dit wordt echter pas definitief van zodra u het papieren « bericht van wijziging der bijdragen » ontvangt, waarna er een betalingstermijn van dertig dagen is. Een dergelijk bericht wordt pas opgesteld indien het totaal aan bijdragen (in plus of in min) minstens € 5 is.