Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene informatie

Veelgestelde vragen

Algemeenheden

 • Hoe doe ik een aangifte voor iemand die in volledige loopbaanonderbreking gaat?

  Voltijdse werknemers die in volledige loopbaanonderbreking gaan, blijven met type arbeidsovereenkomst 'voltijds' aangeduid (deeltijdse werknemers die in volledige loopbaanonderbreking gaan, blijven met het type arbeidsovereenkomst 'deeltijds' aangeduid). Voor de periode dat zij in loopbaanonderbreking zijn, vermeldt u bij het gemiddelde aantal uren per week van de werknemer =0 en maatpersoon =bv. 38. In de zone "maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd" vermeldt u code 3 "volledige onderbreking van de loopbaan''. Opgelet: er worden geen prestaties of bijdragen aangegeven.

 • Hoe doe ik een aangifte voor iemand die in gedeeltelijke loopbaanonderbreking gaat?

  Voltijdse werknemers die door een gedeeltelijke loopbaanonderbreking deeltijds werken, worden met type arbeidsovereenkomst 'voltijds' aangeduid (deeltijdse werknemers die in gedeeltelijke loopbaanonderbreking gaan blijven met type 'deeltijds' aangeduid) . Voor de periode dat zij in loopbaanonderbreking zijn, vermeldt u het gemiddelde aantal uren per week van de werknemer =bv 19, en maatpersoon =bv 38. In de zone "maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd" vermeldt u code 4 "gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan". Opgelet: als prestaties worden alleen de gewerkte uren aangegeven; de uren loopbaanonderbreking worden niet aangegeven.

 • Wat moet ik doen als ik tijdens een kwartaal geen personeel tewerkstel?

  Een werkgever die gedurende een volledig kwartaal geen personeel tewerkstelt, hoeft geen DmfA in te dienen. Het blijft wel belangrijk dat Dimona steeds up-to-date gehouden wordt: u moet in Dimona onmiddellijk de nodige aangiften van uitdiensttreding doen zodra de tewerkstelling afloopt.

 • Hoe doe ik een aangifte voor iemand die langdurig ziek is en volledig ten laste valt van het ziekenfonds?

  U doet de aangifte van de prestaties (aantal dagen van het trimester) onder code 50 (ziekte) en dit zonder beperking in de tijd (in de vroegere RSZ-aangifte 'verdwenen' zieken van de aangifte na 1 jaar). Een werknemer die reeds meer dan twaalf maanden ziek was op 1/1/03, zal dan ook opnieuw aangegeven worden met gelijkgestelde dagen onder code 50. Bij bezoldigingen, verminderingen en bijdragen hoeft u niets te vermelden.

 • Waar moet ik het dubbel vakantiegeld voor bedienden aangeven?

  Voor de DmfA volstaat het dat de werkgever voor het geheel van de onderneming (niet gebonden aan een natuurlijk persoon) het totaalbedrag van het dubbel vakantiegeld m.b.t. het kwartaal vermeldt bij de bijdragen (onder code 870). De RSZ berekent daarop globaal de inhouding van 13,07%. Op de RSZ-aangifte van vóór 2003 moest de werkgever het bedrag van het wettelijk dubbel vakantiegeld voor iedere werknemer afzonderlijk vermelden.

 • Waarom vind ik mijn pdf niet terug in mijn e-box Enterprise?

  Een pdf die gepubliceerd wordt vanuit de DmfA-webapplicaties blijft gedurende 6 maanden ter beschikking in uw e-box Enterprise. Als die 6 maanden voorbij zijn, wordt het pdf-bestand definitief verwijderd. EÚn week voor het verstrijken van deze 6 maanden krijgt uw onderneming een e-mail met de melding dat de pdf zal verdwijnen. E-box Enterprise biedt immers een tijdelijke opslagruimte aan ondernemingen die de onlinediensten van de overheid gebruiken.