Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Opnieuw aan het werk

Kom je uit een periode van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval? Bekijk dan samen met je dokter en het ziekenfonds hoe je gedeeltelijk of volledig weer aan het werk kan.

Als dat bij jouw situatie past, kan je een re-integratietraject volgen, waarbij je een deeltijds loon combineert met een uitkering van het ziekenfonds. Kan je wel weer werken, maar niet in je vroegere functie? Als je traject goedgekeurd wordt, krijg je steun bij je omscholing naar een andere job.

Was je op zoek naar informatie over de begeleiding naar ander werk na een beroepsziekte? Die vind je in Een ander werk na een beroepsziekte.

Wat moet ik doen als ik opnieuw wil werken na ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Als je na een periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid beslist om het werk of de werkloosheid te hervatten, dan moet je:

  1. Het formulier ‘Bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid’ invullen. Dat formulier kan je verkrijgen bij je ziekenfonds.
  2. Het ingevuld formulier aan je ziekenfonds bezorgen binnen 8 kalenderdagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid.

Opmerking:

Ben je niet langer arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je geen recht meer op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf de vermelde datum in de beslissing. Er zijn een aantal stappen die je kunt zetten als je niet akkoord gaat met de beslissing.

Meer info op de pagina Einde van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze: stappen op de website van het RIZIV.


Instellingen

Wat moet ik doen als ik opnieuw wil werken na ziekte of arbeidsongeschiktheid? 

Als je na een periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid als zelfstandige beslist om het werk te hervatten, dan moet je: 

  1. Het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ invullen. Dat formulier kan je verkrijgen bij je ziekenfonds. 
  2. Het ingevulde formulier aan je ziekenfonds bezorgen binnen 2 kalenderdagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. 

Opmerking

Ben je niet langer als arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je geen recht meer op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf de vermelde datum in de beslissing. Er zijn een aantal stappen die je kunt zetten als je niet akkoord gaat met de beslissing.

Lees meer over de stappen op de pagina Einde van uw arbeidsongeschiktheid als zelfstandige op de site van het RIZIV.


Instellingen

Wat is beroepsherscholing?

Als arbeidsongeschikte of invalide persoon kan je programma’s volgen om competenties te verwerven of te actualiseren met het oog op je terugkeer naar de arbeidsmarkt. Je kan onder meer:


Instellingen

Het terug-naar-werktraject (re-integratietraject) is een persoonlijke en doelgerichte aanpak om meer arbeidsongeschikte werknemers, werklozen en zelfstandigen sneller op weg te zetten naar aangepast werk.

Ben je arbeidsongeschikt? Dan bekijkt een terug-naar-werkcoördinator samen met de adviserend arts van je ziekenfonds of en hoe je terug kunt naar de arbeidsmarkt. Dat gebeurt in de eerste plaats door te kijken naar de dingen die je wél nog kunt. Deze persoonlijke begeleiding zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk weet welke aanpassingen nodig zijn om te kunnen starten met een job die voor jou geschikt is.

Een terug-naar-werktraject kan opgestart worden op je eigen initiatief of op initiatief van de adviserend arts van je ziekenfonds.

Op de website van het RIZIV lees je alles over het terug-naar-werktraject voor werknemers en werklozen en het terug-naar-werktraject voor zelfstandigen.


Instellingen