Opnieuw aan het werk

Alle kosten voor medische verzorging als gevolg van je arbeidsongeval worden door de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever terugbetaald. Gebeurde je arbeidsongeval vóór 1988, dan neemt het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) de kosten voor zijn rekening. Je hebt ook recht op een tussenkomst in de verplaatsingskosten die je naar aanleiding van je arbeidsongeval maakt.

Je moet de verzekeringsmaatschappij van je werkgever op de hoogte houden van je gezondheidstoestand. Contacteer haar dus zo snel mogelijk wanneer je gezondheid na en als gevolg van het arbeidsongeval achteruitgaat. Bewijs de evolutie van je gezondheidssituatie met een medisch certificaat.

Moet je door een beroepsziekte van beroep of functie veranderen? Fedris biedt je de mogelijkheid je gratis te herscholen. Tijdens de opleiding ontvang je een vergoeding voor 100% blijvende arbeidsongeschiktheid. De verplaatsingskosten van en naar de opleiding worden volledig terugbetaald.