Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

TechLib

18/07/2022: Veiligheidsaanpassingen voor gegevensuitwisselingen via webservices

Alle gegevensuitwisselingen via webservices (de complete lijst vindt u in de Webservice-catalogus) gebeuren met een verplichte TLS-verbinding, ook bekend als HTTPS-verbinding. Daardoor zijn de gebruikers van de webservices zeker van de identiteit van de serviceprovider en zijn de gegevens beveiligd door encryptie.

TLS-verbindingen maken gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten werden tot nu toe uitgegeven door Quovadis, maar op 31/07/2022 worden ze vervangen door certificaten uitgegeven door Sectigo. Voor een succesvolle verbinding moet u Sectigo aanvaarden als erkende certificaatsauthoriteit.

Meer informatie

De technische informatie Veiligheid - TLS verbinding op het portaal is bijgewerkt. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via supervision@smals.be.

Info

17/02/22 : Uitdoving van DmfAPPL

Technische documentatie die geldig is vanaf het 1e kwartaal 2022 vindt u op de Techlib-pagina van de DmfA.

Welkom in TechLib, uw directe toegang tot alle technische informatie.

Om specifieke documentatie te vinden, kiest u eerst de onlinedienst. Daarna selecteert u de gewenste documentatie. Onlinediensten die alleen glossaria bevatten, tonen onmiddellijk die glossaria.

Om uw DmfA- en ASR-aangiften correct uit te voeren, moet u berekenen hoeveel sociale bijdragen u moet betalen. Die berekening gebeurt op basis van de bijdragevoeten in de bestanden op deze pagina.

Elk kwartaal worden nieuwe bijdragevoetbestanden gepubliceerd.

DmfAPPL

Controleer uw DmfAPPL-aangifte met de XML-validator .zip - Nieuw venster.
U vindt alle informatie in de README-file.

U vindt voor elk kwartaal een Excelbestand met de gegevens die u nodig hebt om uw DmfAPPL-aangifte in te vullen.

Bijdragevoeten

In dit bestand vindt u de bijdragevoeten die op uw werknemers van toepassing zijn. Ze zijn geordend per werkgeverscategorie. U ziet ook het aandeel van de patronale en persoonlijke bijdragen. Gebruik de filters om de combinatie te vinden die u nodig hebt.

Verminderingspercentages

In dit bestand vindt u de verminderingspercentages waarop u eventueel recht hebt. Ze zijn geordend per werkgeverscategorie. Gebruik de filters om de combinatie te vinden die u nodig hebt.

Basisbedragen

In dit bestand vindt u de basisbedragen. Ze zijn geordend per werkgeverscategorie. Gebruik de filters om de combinatie te vinden die u nodig hebt.

Werknemerskengetallen / prestaties

In dit bestand vindt u de prestatiecodes per werknemerskengetal. Gebruik de filters om de combinatie te vinden die u nodig hebt.

Bestand van de SWT/SWAV bijdragevoeten

Bijdragevoeten in XML-formaat

Onthaalouders

Het statuut van onthaalouders

Sinds 1 april 2003 is er voor de erkende onthaalouders een nieuw statuut van kracht.

Zij blijven vrijwilligers die voor hun prestaties enkel een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen, maar voor de sociale zekerheid worden zij vanaf die datum gelijkgesteld met werknemers.

Erkende onthaalouders worden bij de sociale zekerheid aangegeven op basis van:

  • fictieve uren,
  • fictieve dagen en
  • een fictief loon.

Hun sociale rechten zijn gebaseerd op de aangegeven prestaties en het aangegeven loon.

Help en instructies bij de aangifte

Gebruik de rechtermuisknop om de Excelbestanden en pdf’s te downloaden.

Titel Beschrijving Document
Rekenblad

Met het Excel-rekenblad berekent u fictieve dagen en uren en een fictief loon op basis van:

  • de ingeschreven capaciteit,
  • de werkelijk gepresteerde kinderopvangdagen en
  • de sluitingsdagen.