Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via web: Wijzigen

DmfAPPL : Bekomen van een certificaat en Certificatiediensten

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Open 01/01/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Vanaf 1 januari 2022 worden de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL. Het gaat niet alleen over de originele aangifte van het 4de kwartaal 2021, maar ook over mogelijke wijzigende aangiften over de periode tot en met het 4de kwartaal 2021.

Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

Bekomen van een certificaat

De toegang van de gebruiker tot bepaalde diensten veronderstelt, naast het gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord, het gebruik van een "private sleutel" en een "gekwalificeerd certificaat". Een gekwalificeerd certificaat kan aangevraagd worden bij een "certificatiedienstverlener".

Certificatiedienstverlener

Overeenkomstig de wet van 9 juli 2001 ("Wet houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten") verstaat men onder "certificatiedienstverlener" elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die certificaten afgeeft en beheert of andere diensten in verband met elektronische handtekeningen verleent. Hieronder vindt u een lijst van de aanvaarde certificatiedienstverleners. Klik op de naam voor meer informatie over het aanvragen en de installatie van een certificaat.

Lijst van de aanvaarde certificatiedienstverleners
Certificatiedienstverleners Types certificaten
GlobalSign Nieuw venster Personal 3 Pro
IsabelNieuw venster Class 3

Hoe kan u het certificaat installeren?