Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina
DmfAPPL via web : Wijzigen

DmfAPPL: Bekomen van een certificaat en Certificatiediensten

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Bekomen van een certificaat

De toegang van de gebruiker tot bepaalde diensten veronderstelt, naast het gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord, het gebruik van een "private sleutel" en een "gekwalificeerd certificaat". Een gekwalificeerd certificaat kan aangevraagd worden bij een "certificatiedienstverlener".

Certificatiedienstverlener

Overeenkomstig de wet van 9 juli 2001 ("Wet houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten") verstaat men onder "certificatiedienstverlener" elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die certificaten afgeeft en beheert of andere diensten in verband met elektronische handtekeningen verleent. Hieronder vindt u een lijst van de aanvaarde certificatiedienstverleners. Klik op de naam voor meer informatie over het aanvragen en de installatie van een certificaat.

Lijst van de aanvaarde certificatiedienstverleners
Certificatiedienstverleners Types certificaten
GlobalSign Nieuw venster Personal 3 Pro
Isabel Nieuw venster Class 3

Hoe kan u het certificaat installeren?