Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over DmfAPPL

voor: provinciale en plaatselijke besturen

De multifunctionele aangifte

  • DmfA is een afkorting voor Déclaration multifonctionnelle/ multifunctionele Aangifte. PPL is een afkorting voor Provinciale en Plaatselijke / Provinciales et Locales.
  • Met deze aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.
  • Deze gegevens zijn zo omschreven en gegroepeerd dat alle instellingen van de sociale zekerheid met dezelfde informatie aan de slag kunnen.
  • Deze aangifte wordt "multifunctioneel" genoemd omdat ze door alle instellingen kan worden gebruikt. De DmfAPPL-aangifte beperkt zich niet tot het aangeven en berekenen van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en verminderingen. Ze wordt ook gebruikt door de instellingen van de sociale zekerheid die belast zijn met het toekennen van rechten binnen de sociale zekerheid en met het uitbetalen van vergoedingen. De volgende sectoren maken gebruik van deze gegevens: ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, beroepsrisico's, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie.
  • Deze aangifte heeft betrekking op alle provinciale en plaatselijke besturen.

De DmfAPPL-aangifte vormt één geheel met de Dimona-aangifte en de ASR

  • Dimona: Deze onmiddellijke aangifte bij tewerkstelling bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie tussen een personeelslid en zijn werkgever.
  • De Aangifte Sociale Risico's (ASR): In de loop van een arbeidsrelatie kunnen er verschillende zaken gebeuren die invloed hebben op de sociale positie van een werknemer. Een werknemer kan bijvoorbeeld worden ontslagen, een arbeidsongeval krijgen of langdurig ziek worden. In zulke gevallen spreken we van een sociaal risico. Als dit zich voordoet, hebben de instellingen van de sociale zekerheid meer informatie nodig dan wat al bekend is door de twee vorige aangiften. Verscheidene kanalen kunnen worden gebruikt voor de verzending van een ASR. Het kan via elektronische weg gebeuren, maar ook via een papieren formulier. Toch leggen de instellingen van de sociale zekerheid steeds meer de nadruk op de elektronische aangifte.