Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Resultaat van een zending

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Wat krijgt u na het indienen of wijzigen van een DmfAPPL-aangifte?

Ontvangstbewijs

 • Het ontvangstbewijs of ACRF is een bericht dat bewijst dat we uw aangifte goed ontvangen hebben.
 • Een positief ontvangstbewijs betekent dat de RSZ het bestand verder kan behandelen.

Voor meer informatie over het glossarium en de XML-documentatie van het Ontvangstbewijs, zie Techlib.

Notificatie

 • Dit is een bericht waarmee we u meedelen of uw aangifte aanvaard of geweigerd is.
 • Dit bericht geeft eveneens een overzicht van de vastgestelde anomalieën.

Voor meer informatie over het glossarium en de XML-documentatie van de Notificatie, zie Techlib.

PID-bestand

Een PID-bestand krijgt u uitsluitend bij het indienen van een DmfAPPL, wanneer u het expliciet aangevraagd hebt.

Notificatie van wijziging

Dit gestructureerd bericht informeert de verzender over de correcties die door het controlesysteem van de RSZ automatisch werden aangebracht in de originele DmfAPPL-aangifte. Meer informatie over de automatische systeemcorrecties.

Voor meer informatie over het glossarium en de XML-documentatie van de Notificatie van wijziging, zie Techlib.

Notificatie van berekening

Gestructureerd bericht waarmee de boekhoudkundige resultaten van de verwerkingen uitgevoerd op een multifunctionele DmfAPPL-aangifte (originele aangifte en wijzigende aangifte) worden meegedeeld. In dit document vinden we de gegevens met betrekking tot de werkgever, namelijk het totaalbedrag van de berekende bijdragen en/of verminderingen, het bedrag dat overeenstemt met de meerkost voor de politiezones, het bedrag dat is berekend voor de collectieve sociale dienst of sociale dienst van de eenheidspolitie. Gegevens betreffende de werknemerslijn(en) en/of de bijdrage(n) die niet gekoppeld is/zijn aan een natuurlijke persoon, zijn er eveneens in opgenomen.

Voor meer informatie over het glossarium en de XML-documentatie van de Notificatie van berekening, zie Techlib.

Maandelijkse factuur

Deze maandelijkse afrekening, die eenmaal per maand wordt verstuurd, vormt het overzicht van de verschuldigde bedragen, hetzij door de werkgever, hetzij door de RSZ. Op de notificaties van berekening staat een gedetailleerde weergave van deze bedragen.

Op deze maandelijkse afrekening staat het voorschot van de maand volgend op de verzending, evenals alle bedragen die in de loop van een bepaalde periode werden geboekt voor rekening van een administratie. Deze afrekening kan dus zowel een bijdragesaldo bevatten, opgesteld na een originele verklaring, als een regularisatie die is opgesteld na een wijzigende aangifte.

Vragen over de notificaties

Hebt u vragen over de inhoud van de notificaties (bijv. verklaring of betwisting van een anomalie in een notificatie, bijzonderheden over de notificatie van berekening)? Neem dan contact op met het Contactcenter op het nummer 02 511 51 51.

Indien u technische vragen heeft over de notificaties (bijv. verklaring of betwisting van een anomalie in een ontvangstbewijs), vragen wij u de volgende procedure te volgen:

 • De vragen/opmerkingen bij de resultaten van de notificaties dienen via mail naar contactcenter@eranova.fgov.be te worden gestuurd.
 • In het onderwerp van de mail staat altijd vermeld: 'enquête notificatie'.
 • In de body van de mail dienen de volgende gegevens te staan:
  • het verzendernummer
  • het RSZ-nummer waarop de enquête betrekking heeft
  • het betreffende kwartaal
  • de naam en inhoud van het FI-bestand (voor een groot bestand indien mogelijk "gezipt", anders een fragment uit de functionele blokken waarop de anomalie(ën) betrekking heeft (hebben)
  • het ontvangstbewijsnummer
  • de omgeving (test of reëel)
  • de bijbehorende notificatie
  • een duidelijke omschrijving van de probleemstelling (met vermelding van de foutcode)
  • de verzendingsdatum
  • de notificatiedatum (indien er al een notificatie is ontvangen)
  • de gegevens van de werkgever (indien van toepassing)