Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Resultaat na wijzigen

voor: provinciale en plaatselijke besturen
 • Zodra u een werknemer of een geheel van de administratie hebt geselecteerd, wordt aan uw wijziging automatisch een ticketnummer toegekend. U kunt dit afdrukken (met bijkomende info) door te klikken op dit nummer (bovenaan in het scherm) en te kiezen voor de optie "Afdrukken".
 • Zodra uw wijziging afgewerkt en ingediend is, ontvangt u in uw e-Box Enterprise een PDF-bestand waarin de gedetailleerde gegevens van uw wijzigende aangifte staan vermeld. Dit document geldt als ontvangstbewijs van de DmfAPPL-aangifte.
  Opgelet: u kunt het document afdrukken voor verzending, maar dit geldt niet als bewijs.
 • Wanneer u de codering van de gegevens van de wijziging hebt afgewerkt, krijgt u een indicatie van de terugbetaling en/of betaling van het bedrag. Dit bedrag wordt u in eerste instantie meegedeeld door de notificatie van berekening. Deze mededeling in PDF-formaat die u in uw e-Box Enterprise ontvangt, informeert u over het bedrag van de bijdragen en/of verminderingen die zijn berekend voor de ingevoerde wijziging.
  Als u over een elektronisch verzendingsnummer beschikt of een beroep doet op een dienstverrichter PPL die over eenzelfde soort kanaal beschikt, wordt de notificatie van berekening verzonden via gestructureerde mededelingen in XML-formaat.
 • Het definitieve bedrag van deze wijziging staat vermeld op de maandelijkse factuur. Deze maandelijkse afrekening, die eenmaal per maand wordt verstuurd, vormt het overzicht van de verschuldigde bedragen, hetzij door de werkgever, hetzij door de RSZ. Op deze maandelijkse afrekening staat het voorschot van de maand volgend op de verzending, evenals alle bedragen die in de loop van een bepaalde periode werden geboekt voor rekening van een administratie. Deze afrekening kan dus zowel een bijdragesaldo bevatten, opgesteld na een originele verklaring, als een regularisatie die is opgesteld na een wijzigende aangifte. Deze mededeling wordt uitsluitend naar de e-Box Enterprise van de werkgever verzonden.

Wat ontvangt u indien de RSZ uw aangifte wijzigt?

Ook de RSZ kan wijzigingen doorvoeren nadat een originele DmfAPPL-aangifte is ingediend. In dat geval worden de volgende berichten verstuurd:

 • Notificatie van wijziging

  Dit bericht dat u in uw e-Box Enterprise ontvangt, kunt u zich informeren over de correcties die door de RSZ zijn aangebracht aan de originele DmfAPPL-aangifte Meer info over de automatische systeemverbeteringen.

  Indien u over een elektronisch verzendnummer beschikt, of indien u een beroep doet op een Erkend Sociaal Secretariaat of een dienstverrichter PPL die over een dergelijk kanaal beschikt, dan wordt de notificatie van wijziging als een gestructureerd bericht in XML-formaat via dit kanaal overgemaakt.

 • Notificatie van berekening

  Deze mededeling in PDF-formaat die u in uw e-Box Enterprise ontvangt, informeert u over het bedrag van de bijdragen en/of verminderingen die zijn berekend voor de ingevoerde wijziging.
  Als u over een elektronisch verzendingsnummer beschikt of een beroep doet op een dienstverrichter PPL die over eenzelfde soort kanaal beschikt, wordt de notificatie van berekening verzonden via gestructureerde mededelingen in XML-formaat.

 • Maandelijkse factuur

  Deze maandelijkse afrekening, die eenmaal per maand wordt verstuurd, vormt het overzicht van de verschuldigde bedragen, hetzij door de werkgever, hetzij door de RSZ. Op deze maandelijkse afrekening staat het voorschot van de maand volgend op de verzending, evenals alle bedragen die in de loop van een bepaalde periode werden geboekt voor rekening van een administratie. Deze afrekening kan dus zowel een bijdragesaldo bevatten, opgesteld na een originele verklaring, als een regularisatie die is opgesteld na een wijzigende aangifte. Deze mededeling wordt uitsluitend naar de e-Box Enterprise van de werkgever verzonden.