Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via batch

Specificaties voor verzending

voor: provinciale en plaatselijke besturen

12/08/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Sinds 1 januari 2022 zijn de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen. Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL.

Mogelijke wijzigende aangiften voor de loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten nog steeds opgesteld worden via de DmfAPPL.

In het deel "Verzending via gestructureerde berichten" vindt u voor elk communicatiemiddel de procedure die u moet volgen.

In het deel "Digitale handtekening" vindt u documentatie over hoe u een digitale handtekening maakt. De digitale handtekening zet een oorspronkelijke boodschap via gegeven algoritmische manipulaties om in een nieuwe boodschap (de getekende boodschap) waaraan identificatiegegevens (idealiter die van de verzender) nauw verbonden zijn.