Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Specificaties voor verzending

voor: provinciale en plaatselijke besturen

In het deel "Verzending via gestructureerde berichten" vindt u voor elk communicatiemiddel de procedure die u moet volgen.

In het deel "Digitale handtekening" vindt u documentatie over hoe u een digitale handtekening maakt. De digitale handtekening zet een oorspronkelijke boodschap via gegeven algoritmische manipulaties om in een nieuwe boodschap (de getekende boodschap) waaraan identificatiegegevens (idealiter die van de verzender) nauw verbonden zijn.