Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Overzicht van het proces

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Levenscyclus van het wijzigen van een reeds ingediende DmfAPPL-aangifte via de portaalsite

Pdf-versie .pdf - Nieuw venster

Levenscyclus van het wijzigen van een reeds ingediende DmfA-aangifte via de portaalsite

Beveiligde toegang tot de portaalsite met het certificaat

Aansluiting op de beveiligde zone

Om een wijziging van uw DmfAPPL-aangifte via de portaalsite in te dienen moet u zich aansluiten op het beveiligde gedeelte van de portaalsite. Hiertoe moet u ofwel de link Zich aanmelden of Een aangifte wijzigen gebruiken in het DmfAPPL-gedeelte van het portaal.

Een certificaat is onontbeerlijk.

U kunt een verzonden aangifte enkel wijzigen als u over een certificaat beschikt.
Meer informatie over de aanvraag en de installatie van een certificaat vindt u op de pagina Bekomen van een certificaat.

Selectie van het kwartaal en opstarten van de toepassing

Selectie van het kwartaal

Alvorens de gevraagde informatie in de toepassing in te vullen, moet u eerst het kwartaal kiezen waarvoor u de originele aangifte wenst te wijzigen.

Toevoeging of selectie van de werknemers en/of bijdragen voor het geheel van de onderneming

Wijziging van de eerder verzonden aangifte

U kunt de aangifte wijzigen:

  • ofwel voor bepaalde werknemers die al opgenomen zijn in de originele aangifte die u had opgestuurd,
  • ofwel voor werknemers die u toevoegt,
  • ofwel voor de wijzigingen betreffende het geheel van de bijdragen van de onderneming.

Ontvangst van een ticketnummer in een afdrukbaar venster

Ticketnummer

Eenmaal u het kwartaal hebt gekozen waarvoor u uw wijziging, evenals de rechtvaardiging van de wijziging, wenst in te dienen, krijgt u een ticketnummer in een apart venster. Wij raden u aan dit af te drukken.

Dit ticketnummer is heel belangrijk!

Opgelet, bij het contact opnemen met de RSZ wordt dit nummer gebruikt als identificatie van de wijziging.

Invoer van de gegevens en berekening van de bijdragen

Wijziging of invoer van de gegevens

U zal de loon- en arbeidstijdgegevens per werknemer en/of de bijdragen voor het geheel van de onderneming wijzigen of invoeren. Hierop volgt een automatische berekening met een overzicht van het bedrag van de verschuldigde RSZ-bijdragen.

Een pdf zal in uw e-Box Enterprise worden geplaatst

Maximaal 24 uur na verzending van de aangifte (via de portaalsite) wordt een pdf naar uw e-Box Enterprise verzonden. Dit document bevat alle elementen van de aangifte die u net opgestuurd hebt.
Opgelet, dit document dient als verzendingsbewijs.

Verzending van de notificatie van wijziging

Notificatie van wijziging

Indien u over het batchkanaal beschikt, krijgt u een notificatie van wijziging in .XML-formaat.
Meer informatie hierover vindt u in de levenscyclus Wijziging van een originele aangifte via batch.

Verzending van de notificatie van berekening

Notificatie van berekening

Na afloop van uw aangifte ontvangt u een aanwijzing over de terugbetaling en/of de betaling van het bedrag. Dit bedrag wordt u in eerste instantie meegedeeld door de notificatie van berekening. Deze mededeling in PDF-formaat die u in uw e-Box Enterprise ontvangt, informeert u over het boekhoudkundige resultaat van de verwerkingen die zijn uitgevoerd op een DmfAPPL-aangifte.
Als u over een elektronisch verzendingsnummer beschikt of een beroep doet op een dienstverrichter PPL die over eenzelfde soort kanaal beschikt, wordt de notificatie van berekening verzonden via gestructureerde mededelingen in XML-formaat.

Verzending van de maandelijkse factuur

Maandelijkse factuur

Deze maandelijkse afrekening, die eenmaal per maand wordt verstuurd, vormt het overzicht van de verschuldigde bedragen, hetzij door de werkgever, hetzij door de RSZ. Op deze maandelijkse afrekening staat het voorschot van de maand volgend op de verzending, evenals alle bedragen die in de loop van een bepaalde periode werden geboekt voor rekening van een administratie. Deze afrekening kan dus zowel een bijdragesaldo bevatten, opgesteld na een originele verklaring, als een regularisatie die is opgesteld na een wijzigende aangifte. Deze mededeling wordt uitsluitend naar de e-Box Enterprise van de werkgever verzonden.