Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit)

De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) die door de verantwoordelijke van de onderneming wordt aangesteld, moet een persoon zijn die in dienst is van die onderneming, of die de functie van zaakvoerder, bestuurder of vennoot vervult.

De aangestelde Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) kan het account van de onderneming alleen beheren of op zijn beurt een co-Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) aanstellen.

Met accountbeheer bedoelt men het beheer van de standaard hoedanigheid die werd geactiveerd bij het aanmaken van het account, maar ook de activering en het beheer van bijkomende hoedanigheden.

Met het beheer van een hoedanigheid bedoelt men de creatie, wijziging en verwijdering van gebruikersaccounts en de configuratie van bepaalde parameters, bijvoorbeeld om taken te routeren of gegevens door te sturen door middel van gestructureerde berichten. De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) kan co-Hoofdtoegangsbeheerders (Verantwoordelijken Toegangen Entiteit) en Toegangsbeheerders (lokale beheerders) aanstellen die hem zullen helpen bij die taken.