Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via batch

Indienen of wijzigen via batch - DmfAPPL Answer

voor: provinciale en plaatselijke besturen

12/08/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Sinds 1 januari 2022 zijn de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen. Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL.

Mogelijke wijzigende aangiften voor de loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten nog steeds opgesteld worden via de DmfAPPL.

Dit gestructureerd bericht maakt de laatste situatie van een DmfAPPL-aangifte over. Naargelang de aanvraag (DmfAPPL Request) zal het gaan over de gehele aangifte of de gevraagde elementen.

  • Als het antwoord de aangifte in haar geheel betreft, zal het bericht de volledige laatste situatie hiervan bevatten. Hierbij worden eventueeel de technische identificaties (PID's en versienummers) meegedeeld.
  • Als het antwoord één of meer elementen in het bijzonder betreft, dan wordt de meegedeelde informatie beperkt tot deze elementen.
    Indien uw aanvraag problemen oplevert, worden deze via specifieke codes meegedeeld (aangifte niet gevonden, natuurlijke persoon kan niet geïdentificeerd worden, enz.).

Voor meer info over het glossarium en de XML-documentatie van het Antwoord op een aanvraag tot consultatie, zie Techlib.