Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Indienen of wijzigen via batch - DmfAPPL Answer

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Dit gestructureerd bericht maakt de laatste situatie van een DmfAPPL-aangifte over. Naargelang de aanvraag (DmfAPPL Request) zal het gaan over de gehele aangifte of de gevraagde elementen.

  • Als het antwoord de aangifte in haar geheel betreft, zal het bericht de volledige laatste situatie hiervan bevatten. Hierbij worden eventueeel de technische identificaties (PID's en versienummers) meegedeeld.
  • Als het antwoord één of meer elementen in het bijzonder betreft, dan wordt de meegedeelde informatie beperkt tot deze elementen.
    Indien uw aanvraag problemen oplevert, worden deze via specifieke codes meegedeeld (aangifte niet gevonden, natuurlijke persoon kan niet geïdentificeerd worden, enz.).

Voor meer info over het glossarium en de XML-documentatie van het Antwoord op een aanvraag tot consultatie, zie Techlib.