Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via batch

Indienen of wijzigen via batch - DmfAPPL Request

voor: provinciale en plaatselijke besturen

12/08/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Sinds 1 januari 2022 zijn de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen. Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL.

Mogelijke wijzigende aangiften voor de loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten nog steeds opgesteld worden via de DmfAPPL.

Dit gestructureerd bericht maakt het mogelijk de laatste situatie van een DmfAPPL-aangifte op te vragen, hetzij in zijn geheel, hetzij op het niveau van één of meer natuurlijke personen en/of één of meer bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon.

  • Als de aanvraag betrekking heeft op een aangifte in haar geheel, dan zal het bericht alleen de gegevens bevatten waarmee de aangifte geïdentificeerd kan worden (kwartaal, RSZ-inschrijvingsnummer, notie curatele, uniek ondernemingsnummer).
  • Als de aanvraag betrekking heeft op bepaalde elementen, dan moeten de volgende gegevens eveneens meegedeeld worden:
    • voor een natuurlijk persoon: ofwel het INSZ van de werknemer, ofwel de volgende inlichtingen: naam van de werknemer, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, geslacht, straat, huisnummer, postcode, gemeente, landcode, nationaliteit.
    • voor een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon: de categorie van de werkgever waarvoor een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon verschuldigd is en het bijbehorende werknemerskengetal bijdrage.

Voor meer info over het glossarium en de XML-documentatie van de Aanvraag tot consultatie, zie Techlib.