Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Indienen of wijzigen via batch - DmfAPPL Request

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Dit gestructureerd bericht maakt het mogelijk de laatste situatie van een DmfAPPL-aangifte op te vragen, hetzij in zijn geheel, hetzij op het niveau van één of meer natuurlijke personen en/of één of meer bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon.

  • Als de aanvraag betrekking heeft op een aangifte in haar geheel, dan zal het bericht alleen de gegevens bevatten waarmee de aangifte geïdentificeerd kan worden (kwartaal, RSZ-inschrijvingsnummer, notie curatele, uniek ondernemingsnummer).
  • Als de aanvraag betrekking heeft op bepaalde elementen, dan moeten de volgende gegevens eveneens meegedeeld worden:
    • voor een natuurlijk persoon: ofwel het INSZ van de werknemer, ofwel de volgende inlichtingen: naam van de werknemer, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, geslacht, straat, huisnummer, postcode, gemeente, landcode, nationaliteit.
    • voor een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon: de categorie van de werkgever waarvoor een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon verschuldigd is en het bijbehorende werknemerskengetal bijdrage.

Voor meer info over het glossarium en de XML-documentatie van de Aanvraag tot consultatie, zie Techlib.