Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

mypension.be

Uw online pensioendossier

mypension.be is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen.

Uw pensioendossier evolueert samen met u vanaf uw eerste stappen op de arbeidsmarkt tot aan uw pensioen. Wil u weten hoe het zit met uw pensioen? mypension.be helpt u daarbij! U kan er uw eigen pensioendossier op de voet volgen.

Uw wettelijk pensioen (eerste pijler)

Of u nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, of was, in het luik ‘mijn wettelijk pensioen’ kan u:

  • uw pensioenloopbaan (de periodes die meetellen voor uw pensioen) inkijken en eventuele fouten signaleren.
  • nagaan wat uw vroegst mogelijke pensioendatum is. Als u een gemengde loopbaan hebt, krijgt u de vroegst mogelijke gezamenlijke datum voor alle pensioenstelsels samen. U kan ook uw vroegst mogelijke datum in één stelsel bekijken en onderzoeken wat de invloed hiervan is op de andere stelsels.
  • uw pensioen online aanvragen en die aanvraag verder opvolgen.
  • uw contactgegevens beheren en uw post digitaal ontvangen.
  • als gepensioneerde werknemer of zelfstandige de bedragen bekijken die u al ontving en zien wanneer de volgende betaling zal gebeuren. U kan ook uw bankrekening meedelen of wijzigen.

Uw aanvullend pensioen (tweede pijler)

Een aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen en kan u opbouwen terwijl u werkt. In het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be krijgt u een globaal beeld van dit pensioen. U kan hier:

  • nagaan of u een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd
  • zien hoeveel pensioenreserve er al is gespaard tot nu toe. Bouwde u al meerdere rechten op tijdens uw loopbaan, dan krijgt u nu een totaal van alle pensioenplannen samen, bijvoorbeeld ook van uw slapende rechten bij een ex-werkgever.
  • op één plek een verstaanbaar en gestandaardiseerd overzicht vinden van uw rechten. Per pensioenplan ziet u de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en – als die voorzien is – de overlijdensdekking.
  • eventuele ‘vergete’ aanvullende pensioenrechten opsporen en nagaan bij welke verzekeraar of pensioenfonds die nog worden beheerd.

Op mypension.be vindt u geen informatie over het pensioensparen (derde pijler) dat u eventueel op eigen initiatief doet.

Zich inloggen op mypension.be

Wij bieden u een veilige toegang tot uw online pensioendossier. Daarom moet u zich op mypension.be aanmelden met uw eID (elektronische identiteitskaart). Hiervoor hebt u uw pincode en een kaartlezer nodig.

Nog vragen?

We helpen u graag verder via de gratis pensioenlijn 1765 of betalend vanuit het buitenland: +32 78 15 1765, op werkdagen van 9 tot 12u en van 13 tot 17u.

Voor specifieke vragen over het luik ‘mijn aanvullend pensioe’ van mypension.be, kan u dit nummer bereiken op werkdagen van 9 tot 12u.

Of stel uw vraag via de contactformulieren die u op mypension.be Nieuw venster vindt.

mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en Sigedis.

Bijkomende informatie