Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

mypension.be

Je online pensioendossier

mypension.be is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen.

Je pensioendossier evolueert samen met jou vanaf je eerste stappen op de arbeidsmarkt tot aan je pensioen. Wil je weten hoe het zit met je pensioen? mypension.be helpt je daarbij! Je kunt er je eigen pensioendossier op de voet volgen.

Je wettelijk pensioen (eerste pijler)

Of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, of was, in het luik ‘mijn wettelijk pensioen’ kan je:

  • je pensioenloopbaan (de periodes die meetellen voor uw pensioen) inkijken en eventuele fouten signaleren,
  • nagaan wat je vroegst mogelijke pensioendatum is. Als je een gemengde loopbaan hebt, krijg je de vroegst mogelijke gezamenlijke datum voor alle pensioenstelsels samen. Je kunt ook je vroegst mogelijke datum in één stelsel bekijken en onderzoeken wat de invloed hiervan is op de andere stelsels,
  • je pensioen online aanvragen en die aanvraag verder opvolgen,
  • je contactgegevens beheren en je post digitaal ontvangen, en
  • als gepensioneerde werknemer of zelfstandige de bedragen bekijken die je al ontving en zien wanneer de volgende betaling zal gebeuren. Je kunt ook je bankrekening meedelen of wijzigen.

Je aanvullend pensioen (tweede pijler)

Een aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen en kan je opbouwen terwijl je werkt. In het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be krijg je een globaal beeld van dit pensioen. Je kunt hier:

  • nagaan of je een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd,
  • zien hoeveel pensioenreserve er al is gespaard tot nu toe. Bouwde je al meerdere rechten op tijdens je loopbaan, dan krijg je nu een totaal van alle pensioenplannen samen, bijvoorbeeld ook van je slapende rechten bij een ex-werkgever,
  • op één plek een verstaanbaar en gestandaardiseerd overzicht vinden van je rechten. Per pensioenplan zie je de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en – als die voorzien is – de overlijdensdekking, en
  • eventuele ‘vergeten’ aanvullende pensioenrechten opsporen en nagaan bij welke verzekeraar of pensioenfonds die nog worden beheerd.

Op mypension.be vindt je geen informatie over het pensioensparen (derde pijler) dat je eventueel op eigen initiatief doet.

Inloggen op mypension.be

Wij bieden je een veilige toegang tot je online pensioendossier. Daarom moet je je op mypension.be aanmelden met je eID (elektronische identiteitskaart). Hiervoor hebt je je pincode en een kaartlezer nodig.

Nog vragen?

Stel je vraag via de contactformulieren die je op mypension.be Nieuw venster vindt.

mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en Sigedis.

Bijkomende informatie