Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Pensioenaanvraag

Dankzij deze toepassing kunt u uw pensioen of uw Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) via het internet aanvragen. Om de veiligheid van uw dossier te verzekeren, moet u zich eerst aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of met uw token.

Nadat uw online aanvraag voltooid is, zult u een ontvangstbewijs ontvangen. Druk dat ontvangstbewijs af en bewaar het zorgvuldig.

Deze vereenvoudigde procedure maakt het mogelijk om de verwerking van uw aanvraag te versnellen aangezien de informatie in uw aanvraag direct uit het Rijksregister geput wordt, wat de juistheid waarborgt. Ook hier garanderen wij uw privacy.

Werknemer en zelfstandige

U kunt uw pensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen.

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u vroeger met pensioen gaan.

(meer informatie over de pensioenleeftijd).

Ambtenaar

U kunt uw pensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen.

(meer informatie over de pensioenleeftijd).

Wie moet geen aanvraag indienen?

Werknemer en zelfstandige

Als u op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wilt gaan, hoeft u geen aanvraag in te dienen. In dat geval onderzoeken onze diensten automatisch uw pensioenrecht. Wij laten u schriftelijk weten welk gewestelijk kantoor uw dossier behandelt.

Als u al een ontvangstbewijs ontvangen hebt of als u eventueel al een aanvraag om inlichtingen ontvangen hebt, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Om de voortgang van uw dossier te kennen, kunt u zicht richten tot:

Ambtenaar

Het rustpensioen wordt niet automatisch toegekend. U moet altijd een aanvraag doen. Uitzondering: bij lichamelijke ongeschiktheid verklaard door Medex.

Indien u al een ontvangstbewijs gekregen heeft en eventueel een vraag voor bijkomende inlichtingen, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. Om de voortgang van uw dossier te kennen, kunt u contact opnemen met de Federale Pensioendienst Nieuw venster

Bijkomende informatie