Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Pensioenaanvraag

Hoe uw pensioen aanvragen?

U kunt uw pensioen snel en eenvoudig via mypension.be aanvragen. U kunt een rustpensioen, een overlevingspensioen, een overgangsuitkering, een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) en alle andere pensioenen en uitkeringen die de Federale Pensioendienst uitbetaalt, aanvragen. Om de veiligheid van uw dossier te verzekeren, moet u zich eerst op mypension.be aanmelden.

In veel gevallen is het niet nodig om een pensioen aan te vragen. In “Wie moet geen aanvraag indienen” vindt u hierover meer informatie.

Als u toch zelf uw pensioen aanvraagt, dan biedt de aanvraag via mypension.be tal van voordelen:

  • Alle gegevens waarover de pensioeninstellingen beschikken, zijn al ingevuld.
  • De pensioenen waarvoor u in aanmerking komt, kunnen geselecteerd worden.
  • De schermen op mypension.be bevatten bijkomende informatie en leiden u vlot door uw aanvraag.
  • Wilt u een IGO aanvragen? Dan moet u enkel uw gegevens controleren en bevestigen.
  • Hebt u een aanvullend pensioen opgebouwd? Dan bezorgen we  uw rekeningnummer automatisch aan de verzekeraars of pensioenfondsen die uw aanvullend pensioen zullen uitbetalen. Zo moet u niet meermaals dezelfde informatie doorgeven.

Wanneer u uw pensioenaanvraag heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging als u uw mailadres hebt ingegeven. Bij een volgend bezoek aan mypension.be vindt u uw aanvraag terug onder Mijn dossier Nieuw venster.

Goed om te weten! Als u een pensioen of een uitkering aanvraagt, onderzoeken we automatisch al uw rechten (werknemer, ambtenaar, zelfstandige en IGO). U moet dus maar één aanvraag doen.

Wanneer uw pensioen aanvragen?

U kunt uw pensioen ten vroegste 12 maanden voor de ingangsdatum aanvragen.

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u vroeger met pensioen gaan.

(meer informatie over de pensioenleeftijd).

Wie moet geen aanvraag indienen?

Werknemer en zelfstandige

Als u op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wilt gaan, hoeft u geen aanvraag in te dienen. In dat geval onderzoeken onze diensten automatisch uw pensioenrecht.

Als u al een ontvangstbewijs ontvangen hebt of als u eventueel al een aanvraag om inlichtingen ontvangen hebt, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Om de voortgang van uw dossier te kennen, kunt u zicht richten tot:

Ambtenaar

Het rustpensioen wordt niet automatisch toegekend. U moet altijd een aanvraag doen. Uitzondering: bij lichamelijke ongeschiktheid verklaard door Medex.

Indien u al een ontvangstbewijs gekregen heeft en eventueel een vraag voor bijkomende inlichtingen, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. Om de voortgang van uw dossier te kennen,  kunt u Mijn dossier op mypension.be Nieuw venster raadplegen.

Bijkomende informatie