Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Break@work

Via de onlinedienst Break@work kom je te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er je nog resten.

Om de onlinedienst te gebruiken, meld je je aan met je eID, itsme of een eenmalige code op je smartphone. Meer informatie vind je onder “Beveiligde toegang”.

Je recht berekenen

Je geeft aan:

  • in welke sector je werkt,
  • eventueel wat je statuut is (als je in de openbare sector werkt),
  • volgens welke breuk je wil gaan werken (bijvoorbeeld: 4/5), en
  • waarom je minder wil gaan werken.

Bereken je je recht op tijdskrediet in de privésector, dan is het ook belangrijk om te weten wat het maximale aantal maanden is dat voor jou voorzien is in een cao. Vraag dat op bij je personeelsdienst.

De onlinedienst geeft dan aan welke verloven mogelijk zijn in jouw situatie. Je ziet meteen ook hoeveel maanden en dagen je nog resten per verloftype.

Druk een attest af voor je werkgever

Wil je een attest maken voor je werkgever? Klik dan na de berekening van je saldo op ‘Attest opmaken’.

Het attest staat binnen 24 uur in my e-box Nieuw venster. Je kunt het meegeven wanneer je aan je werkgever meldt dat je verlof wilt nemen. Zo weet die ook op hoeveel maanden en dagen je nog recht hebt. Neem je een gewoon tijdskrediet in de privésector, dan is dat zelfs verplicht.

Op het attest vind je:

  • welke periodes je al hebt opgenomen (en voor wie of waarom), en
  • het aantal maanden en dagen die je nog resten.

Je historiek raadplegen

Klik in het menu op ‘Je historiek’ om in één oogopslag te zien welke periodes je in het verleden opnam en voor wie of waarom.

Ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand

Soms moet je voor periodes in het verleden aangeven voor wie je toen verlof nam. Die gegevens worden dan ter controle naar de RVA verstuurd. Zorg dus dat je weet voor wie je in het verleden al verlof hebt genomen. Die aangifte is wel eenmalig. De RVA slaat de gegevens op, zodat je ze nadien niet meer moet invoeren.

De aangifte van deze gegevens geldt enkel voor periodes van ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand. Wil je je krediet kennen voor andere verloftypes, dan hoef je niets aan te vullen.

Formaliteiten en basisvoorwaarden

De onlinedienst berekent enkel hoeveel verlof er je nog rest. Daarnaast zijn er voorwaarden en formaliteiten te vervullen. Om die te kennen, raadpleeg je de infobladen op de website van de RVA Website van RVA (nieuw venster). Daar vind je ook de bedragen waarop je recht hebt tijdens je verlof.

Je dossier consulteren of een aanvraag doen

Deed je al een aanvraag? Dan volg je die op via de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Dat is ook de onlinedienst waarmee je jouw deel van de aanvraag indient, nadat je werkgever zijn deel al elektronisch ingediend heeft.

Een kopie opvragen van je beslissingsbrieven C62, je fiscale attesten… doe je ook via Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Via het menu van Break@work switch je gemakkelijk tussen de onlinediensten Break@work en Loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Ook op je smartphone

Break@work werd zo ontwikkeld dat het ook gebruik op smartphone of tablet een aangename ervaring is. Zodra je aangemeld bent, raadpleeg je dus vlot je krediet op eender welk toestel.

Bijkomende informatie