Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Resultaat van een zending - Bericht van wijziging der bijdragen

Resultatenlijst

Dit papieren bericht geeft, één keer per maand, een overzicht van de bedragen die u moet betalen of in mindering mag brengen.

Een detail van de bedragen is terug te vinden op de notificaties van wijziging die in de betreffende periode aan u, als aangever, werden verzonden.

U wordt gevraagd om het saldo dat u moet betalen zo snel mogelijk te vereffenen, of het op het bericht meegedeelde bedrag in mindering te brengen bij de volgende stortingen.

Een bericht van wijziging der bijdragen wordt verzonden indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • minstens één notificatie van wijziging moet naar u gestuurd zijn in de afgelopen periode;
  • deze notificatie(s) van wijziging moeten een impact hebben op het netto te betalen bedrag van de verschuldigde bijdragen
  • de bedragen van deze notificaties van wijziging worden gecumuleerd per gewijzigd kwartaal. Alleen als het globaal bedrag van de wijzigingen voor een kwartaal groter of gelijk is aan 5 euro (in debet of in credit) wordt het bericht van wijziging der bijdragen opgesteld.

Het bericht van wijziging der bijdragen bevat, per gewijzigd kwartaal, de ticketnummers van de weerhouden notificaties van wijziging. Per notificatie van wijziging worden de bedragen (<DebitAmount> of <CreditAmount> in het XML-schema) afgedrukt. Bovendien worden, in voorkomend geval, de bedragen in verband met de jaarlijkse vakantie berekend en vermeld. Op het einde van een bericht van wijziging der bijdragen vindt men het totale bedrag, hetzij in het voordeel van de werkgever, hetzij van de RSZ.

Indien u aangesloten bent bij een Erkend Sociaal Secretariaat, zal dit het bericht van wijziging der bijdragen ontvangen.