De bijdrage voor een Sociale Dienst in de lokale overheidssector (DmfAPPL)

De provinciale en plaatselijke besturen die aangesloten zijn bij een Sociale Dienst, zijn een werkgeversbijdrage van 0,15% op het loon van de contractuele en de statutaire personeelsleden verschuldigd aan de RSZ.

De bijdrage is naargelang het geval bestemd voor:

  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen;
  • de Sociale Dienst van de politie (SSD-GPI);
  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst lokale besturen in Vlaanderen.