Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling contractanten

Een aantal contractuele werknemers zijn de 'bijdrage aanvullend pensioen contractuelen lokale sector' voor de groepsverzekering BI-Ethias niet verschuldigd, maar worden in de DmfAPPL niet automatisch uitgesloten. Het betreft:

  • het personeel van de federale gezondheidssectoren dat het plaatselijk bestuur uitgesloten heeft van de tweede pensioenpijler;
  • de personeelsleden die na 1-1-2016 aangesloten werden bij de aanvullende pensioenregeling en activiteiten uitoefenen terwijl zij reeds van een wettelijk penioen genieten;  
  • de studenten, de monitoren en de vrijwilligers die de maximale tewerkstellingsduur voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen overschrijden en die als contractueel aangegeven worden in de DmfAPPL.

Deze personeelsleden moeten met de code 1 aangeduid worden. Hierdoor worden zij uitgesloten van de bijdrage voor de groepsverzekering 'BI-Ethias'.

Als een werkgever gelijktijdig aangesloten is bij de groepsverzekering 'BI-Ethias' en de groepsverzekering 'Provant', moet voor de werknemers die aangesloten zijn bij de groepsverzekering 'Provant', de code 2 aangeduid worden. Hierdoor worden zij uitgesloten van de bijdrage voor de groepsverzekering 'BI-Ethias'.