Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

'Full Service' secretariaten en dienstverrichters (DmfAPPL)

Types 

Er bestaan twee types mandatarissen:

  • Het 'Full Service' secretariaat (FSS). Het label 'Full Service' secretariaat wordt onder strikte voorwaarden verleend aan een rekencentrum dat voor de provinciale en plaatselijke besturen een aantal verplichtingen op het vlak van sociale zekerheid vervult.
  • De dienstverlener. Een dienstverlener is een rekencentrum of een andere overheidsdienst die het provinciaal of plaatselijk bestuur helpt bij de sociale administratie en hiervoor toegang krijgt tot de beveiligde gegevens van de sociale zekerheid.

Om als FSS aanvaard te worden, moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • Een FSS dient hetzij tenminste 5 besturen, hetzij tenminste 2 besturen met samen minstens 1.000 werknemers te vertegenwoordigen.
  • De output van de RSZ (berekeningsberichten en foutmeldingen inzake de socialezekerheidsaangifte, de Dimona-berichten) dient door het FSS verwerkt, verspreid en eventueel verbeterd te worden.
  • Een FSS moet de diverse gegevensoverdrachten verwezenlijken door middel van de voorgeschreven elektronische kanalen.
  • Een FSS moet het engagement aangaan om de wet van 8 december 1992 op de privacy te respecteren.

Een rekencentrum dat zich als 'Full Service' secretariaat wil registreren, moet dit melden via de applicatie Mahis op de portaalsite van de sociale zekerheid. 

Alhoewel het FSS de lasthebber is van de bij hem aangesloten werkgevers en hun opdrachten uitvoert, moet het ervoor zorgen dat de uitgevoerde opdrachten in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Uitsluitend de werkgever zelf blijft burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor de niet-naleving van zijn verplichtingen in het kader van de socialezekerheidswetgeving. Aangezien de werkgever verantwoordelijk is voor het indienen van een volledige aangifte, kan hij voor het naleven van zijn socialezekerheidverplichtingen van een kwartaal slechts aangesloten zijn bij één dienstverlener of één FSS. In de praktijk kan de kwartaalaangifte slechts door één dienstverlener of één FSS ingediend worden.

Onjuiste of onvolledige gegevens over de relatie van een bestuur met een dienstverlener of een 'Full Service' secretariaat in het RSZ-werkgeversrepertorium kunnen aanleiding geven tot het weigeren van een DmfAPPL en een sanctie wegens laattijdige aangifte. Elke wijziging in het klantenbestand van een dienstverlener of een 'Full Service' secretariaat moet onmiddellijk via Mahis aan de RSZ gemeld worden.