Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Stortingen in een collectief of individueel kapitalisatiestelsel

Indien het bestuur een premie betaalt aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBP) of een verzekeringsmaatschappij (die later een buitenwettelijk pensioen uitbetaalt), dan is de totaliteit van het werkgeversaandeel onderworpen aan de bijdrage van 8,86%.

Zijn uitgesloten uit de inningbasis van de bijdrage:

  • het persoonlijk aandeel dat door de werknemer wordt betaald voor de samenstelling van buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood;
  • de jaarlijkse belasting op de verzekeringscontracten.