Betaling in tienden of twaalfden (in het onderwijs)

In deze zone moet u aanduiden of de leerkracht in tienden of twaalfden betaald wordt. Deze zone wordt enkel ingevuld voor het onderwijzend personeel en wordt niet gebruikt voor het administratief personeel van een onderwijsinstelling.