Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Berekening inkomensgarantie-uitkering

Met deze toepassing kunt u het maandelijks bedrag berekenen van de inkomensgarantie-uitkering waar u recht op hebt als deeltijdse werknemer met behoud van rechten tijdens uw deeltijdse tewerkstelling.

Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden bovenop uw loon een uitkering ontvangen van de RVA.

Deze uitkering, inkomensgarantie-uitkering (IGU) genoemd, beoogt u een globaal inkomen te garanderen (loon + uitkering) dat minstens gelijk is aan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking maximum 1/3 van een voltijdse betrekking bedraagt, of hoger is dan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking 1/3 van een voltijdse betrekking overschrijdt.

Voor meer info over de inkomensgarantie-uitkering Website van RVA (Nieuw venster)

De toepassing houdt rekening met de meeste omstandigheden maar is niet in staat om alle situaties te berekenen, onder andere de meest uitzonderlijke (bijvoorbeeld meerdere deeltijdse betrekkingen in dezelfde maand).

Bijkomende informatie