Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wie doet de aangifte?

voor: Werkgevers en mandatarissen

Het slachtoffer doet aangifte via het papieren formulier.

De werkgever deelt de gegevens van de aangifte mee aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico's  via de onlinedienst Publiato.

De werkgever kan een beroep doen op een mandataris om de aangiftes in zijn plaats te doen. In dat geval moet de mandataris het mandaat vooraf registreren via de onlinedienst Mahis.

Als de werkgever een verzekeringscontract heeft dat zijn risico’s volledig of gedeeltelijk dekt, kan hij zijn verzekeringsonderneming mandateren om de aangiftes in zijn plaats te doen. In dat geval moet de verzekeringsonderneming in staat zijn om het onderscheid te maken tussen de gegevens van de werkgever enerzijds, en zijn eigen gegevens over het ongeval anderzijds.

De werkgever blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de aangifte. Het mandaat gaat uitsluitend over de overdracht van de ongevalsgegevens en de beslissingen die de werkgever uit de publieke sector heeft genomen over de ontvankelijkheid.