Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Mededeling van de elementen van de regeling

voor: Werkgevers en mandatarissen

Als werkgever uit de publieke sector moet u de elementen van de regeling van het ongeval via Publiato meedelen. Achteraf kunt u die elementen nog altijd wijzigen of annuleren.

Een arbeidsongeval wordt geregeld met:

 • een genezenverklaring door de overheidsdienst, of
 • een beslissing van de overheidsdienst, of
 • een gerechtelijke beslissing (vonnis of arrest).

Een ongeval kan meerdere regelingen tot gevolg hebben: een genezing of een vaststelling van blijvende ongeschiktheid kunnen gevolgd worden door een of meerdere herzieningen (tijdens de herzieningstermijn) of verergeringen (zodra de herzieningstermijn is verstreken).

Bij een dodelijk ongeval gebeurt alleen de aangifte van het overlijden via Publiato. De regeling van het dodelijk ongeval wordt niet meegedeeld.

Als het overlijden plaatsvindt na de regeling van het ongeval, moet dat overlijden als gevolg van het ongeval ook via Publiato worden meegedeeld.

Wanneer moet u de elementen van de regeling meedelen?

U moet die elementen meedelen op het moment dat de beslissing wordt meegedeeld aan het slachtoffer.

Wat moet u vermelden?

In het geval van een genezenverklaring vermeldt u:

 • de datum van het ongeval,
 • de consolidatiedatum: de datum van genezing,
 • de datum van de beslissing,
 • de code ‘Aard van vergoeding’:  geeft aan of het om een eerste regeling, een herziening of een verergering gaat,
 • de code ‘Soort beslissing’: een beslissing van de overheidsdienst (kennisgeving van genezing) of een gerechtelijke beslissing,
 • de datum waarop het vonnis wordt betekend (als het ongeval met een vonnis wordt geregeld),
 • de begindatum van de herzieningstermijn: de datum waarop de herzieningstermijn aanvangt:
  • in geval van kennisgeving van de beslissing van de overheidsdienst: de datum waarop de beslissing wordt meegedeeld,
  • in geval van een gerechtelijke beslissing: de datum waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden,
 • de graad BO = 0,
 • of er een prothese is: ja of neen.

In het geval van een regeling met blijvende ongeschiktheid vermeldt u:

 • de datum van het ongeval,
 • de consolidatiedatum: de datum waarop de ongeschiktheid blijvend wordt,
 • de datum van de beslissing,
 • de code ‘Aard van vergoeding’: geeft aan of het om een eerste regeling, een herziening of een verergering gaat,
 • de code ‘Soort beslissing’: een beslissing van de overheidsdienst (kennisgeving van de blijvende ongeschiktheid) of een gerechtelijke beslissing,
 • de datum waarop het vonnis wordt betekend (als het ongeval met een vonnis wordt geregeld),
 • de begindatum van de herzieningstermijn: de datum waarop de herzieningstermijn aanvangt:
  • in geval van kennisgeving van de beslissing van de overheidsdienst: de datum waarop de beslissing wordt meegedeeld,
  • in geval van een gerechtelijke beslissing: de datum waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden,
 • het basisloon BO: het basisloon dat in de regeling is opgenomen
 • de graad BO > 0
 • het basisbedrag voor de berekening van de hulp van derden: Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen × 12 (indien er nood is aan regelmatige bijstand van een andere persoon)
 • de graad van hulp van derden: de graad van noodzakelijkheid van die bijstand door een andere persoon